Mae Maint Cymru yn darparu cyllid ac arbenigedd i gymunedau lleol a chynhenid mewn rhanbarthau trofannol i’w cefnogi i sicrhau a chynnal eu coedwigoedd gwerthfawr, tyfu mwy o goed a sefydlu bywoliaeth gynaliadwy.

Drwy addysg, ymgysylltu â’r gymuned, gweithgareddau tyfu coed ac eiriolaeth, rydym hefyd yn codi ymwybyddiaeth yng Nghymru o bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a choed wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Ein nod yw ysbrydoli pobl i weld y gallant fod yn rhan o’r ateb.

Rydym yn cael ein cefnogi gan:

Rydym hefyd yn dibynnu ar eich rhoddion i ymestyn ein gwaith. Darganfyddwch fwy yma.