Volunteer With Us!

Posted on

Cymraeg isod.

Whether you’re looking to gain experience working in the third sector, or you are interested in helping with our work for such important environmental cause, or you’re simply looking for office, fundraising, event, research, comms and/or social media experience for your CV, we have plenty of opportunities to get involved.

We have had some amazing interns and volunteers over this past year who have played a vital role in Size of Wales’ work. Read about some of their experiences here:

– Katherine Crean, a Cardiff Met Graphic Design student joined us on a 2 week placement, along with course mate Abbi-Louise Small, and helped us re-brand our annual fundraiser, Go Green Day. Read Katherine’s blog here.

– Hannah May Williams was with the Size team for 9 months helping with all kinds of website developments and was the chief coordinator behind this year’s Go Green Day. Read Hannah May’s blog here.

If you’re interested in volunteering with Size of Wales or you just want to have a chat about possible opportunities, get in touch. Drop an email to [email protected] with what it is you’re looking to gain from a volunteer placement and what experience you have to date.

We look forward to hearing from you!

 

Gwirfoddolwch gyda ni!

Tîm bychan gydag uchelgeisiau mawr yw Maint Cymru.  Buaswn wrth ein bodd i gael eich help i gyflawni hyd yn oed fwy.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y trydydd sector, i achos amgylcheddol pwysig neu os ydych chi’n chwilio am brofiad swyddfa, codi arian, digwyddiadau, ymchwil, profiad cyfathrebu ac/neu gyfryngau cymdeithasol, mae gennym ddigon o gyfleoedd i chi ymgyfrannu ynddynt.

Cawsom fyfyrwyr a gwirfoddolwyr rhyfeddol yn ystod y flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Darllenwch ychydig am eu profiadau yma:

– Ymunodd Katherine Crean, myfyrwraig Dylunio Graffeg â ni ar leoliad am gyfnod o bythefnos a’n helpu i ail-frandio’n Diwrnod Gwyrdd, sef ein digwyddiad codi arian blynyddol. Darllenwch Katherine blog yma

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Maint Cymru neu’n dymuno cael sgwrs am gyfleoedd posibl, cysylltwch â ni. Anfonwch e-bost at [email protected] gan nodi’r modd yr ydych yn gobeithio elwa o leoliad fel gwirfoddolwr a pha brofiad sydd gennych ar hyn o bryd.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych!

Am fwy o swyddi a chyfleoedd mewn cadwraeth a’r amgylchedd gweler Environment Jobs


Tweet Share on Facebook