Twin with a Ugandan school!

Posted on

Cymraeg Isod

image

Interested in making friends on the other side of the world? Does your school want to help protect and sustain tropical forests? Then twin with a school in Uganda.

By joining our twinning programme, your school, staff and pupils, will be able to make a connection with their counterparts in a school in the Mbale region of Uganda where Size of Wales is planting 10 million trees!

To help create a conversation between Wales and Uganda we’ll provide a fruit tree that you can plant in your school grounds; your twinned school will do the sameThis year we’re offering Bardsey Island apple trees, a distinct Welsh variety and recognised as the rarest apple tree in the world!

So get your free assembly, have fun fundraising to help forests and twin with a school in Uganda. Talk to Education Officer Nigel Little to find out more: [email protected]

Diddordeb mewn gwneud ffrindiau ochr arall y byd? Ydy eich ysgol eisiau helpu i ddiogelu a chynnal coedwigoedd trofannol? Os felly, gefeilliwch gydag ysgol yn Uganda.

Trwy ymuno â’n rhaglen gefeillio, bydd eich ysgol, eich staff a’ch disgyblion yn gallu meithrin cysylltiad gyda’u cymheiriaid mewn ysgol yn rhanbarth Mbale o Uganda lle mae Maint Cymru yn plannu 10 miliwn o goed!

I helpu i greu sgwrs rhwng Cymru ac Uganda byddwn yn darparu coeden ffrwythau y gallwch ei phlannu ar dir eich ysgol; bydd yr ysgol sydd wedi gefeillio â chi yn gwneud yr un fath. Eleni rydym yn cynnig coed afalau Ynys Enlli, amrywiaeth arbennig Cymreig sy’n cael ei gydnabod fel y goeden afalau prinaf yn y byd!

Felly archebwch eich gwasanaeth am ddim, mwynhewch y codi arian i helpu’r coedwigoedd a gefeilliwch gydag ysgol yn Uganda. Siaradwch â’n Swyddog Addysg, Nigel Little i gael gwybod rhagor: [email protected]

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook