Tag: jobs

Cyfle Swydd – Swyddog Addysg Allgymorth

Cyfle Swydd – Swyddog Addysg Allgymorth

English below Ar ôl cyflawni ei nod gwreiddiol o godi £2 filiwn i helpu i ddiogelu 2 filiwn hectar o goedwigoedd trofannol, mae Maint Cymru yn parhau i ddatblygu ei waith i godi ymwybyddiaeth am y materion sy’n ymwneud â newid hinsawdd a datgoedwigo. Rydym yn ehangu ein rhaglen addysg ar draws Cymru. Rydym yn […]

Call for applicants – Fundraiser

Call for applicants – Fundraiser

Size of Wales is looking to employ a Fundraiser on a fixed term or external contract to work with us to build on our current successes. See full details of post here Galw am Geisiadau – Codwr Arian Mae Maint Cymru yn edrych i gyflogi Codwr Arian ar gontract cyfnod penodol neu allanol i weithio […]