Tag: job opportunities

Cyfle Swydd – Swyddog Addysg Allgymorth

Cyfle Swydd – Swyddog Addysg Allgymorth

English below Ar ôl cyflawni ei nod gwreiddiol o godi £2 filiwn i helpu i ddiogelu 2 filiwn hectar o goedwigoedd trofannol, mae Maint Cymru yn parhau i ddatblygu ei waith i godi ymwybyddiaeth am y materion sy’n ymwneud â newid hinsawdd a datgoedwigo. Rydym yn ehangu ein rhaglen addysg ar draws Cymru. Rydym yn […]

Assistant Director (Campaigns and Partnerships)

Assistant Director (Campaigns and Partnerships)

Cymraeg isod Size of Wales is an environmental charity which aims to bring everyone in Wales together to help sustain an area of tropical forest the size of Wales as part of a national response to climate change. Established in 2011, Size of Wales works with the people of Wales and beyond to support projects […]

Job opportunity – Education Coordinator

Job opportunity – Education Coordinator

Cymraeg isod Sizeof Wales is working to help protect an area of tropical forest the size of ourcountry as part of our national response to climate change.  As well as raising money to protect tropicalforests overseas we raise awareness of the issues of climate change here in Wales, through campaigns and our education programme. In […]