Size of Wales’ Kariba Project helps offset World Economic Forum’s travel emissions

Posted on

Cymraeg isod..

The World Economic Forum (WEF) is offsetting emissions through projects managed by one of Size of Wales’ partner, South Pole Group.

WEF is currently hosting a Sustainable Impact Summit with world leaders from government, business and civil society in New York to develop a ‘multi-stakeholder platform for concerted action on climate change’. They will be off-setting the impact of their staffs’ travel through the projects managed by our partner, South Pole Group, including our Kariba REDD+ project in Zimbabwe.

Size of Wales provides match-funding to the South Pole’s Kariba project in Zimbabwe, which is a REDD+ Forest Protection project. As a REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) project, it protects 785,000 hectares of forest from deforestation and aims to set up a world-class wildlife management area conserving wildlife, land and self-empowering the local communities with small-holder business opportunities. Further details on the Kariba REDD+ project is available here: https://sizeofwales.org.uk/projects/kariba-redd/

Information on how WEF is offsetting its emissions is available here: https://www.southpole.com/news/south-polegroup-offset-wef-sustainable-development-impact-summit

Prosiect Kariba Maint Cymru’n Helpu i Wrthbwyso Allyriadau Teithio Fforwm Economaidd y Byd

Mae Fforwm economaidd y byd yn gwrthbwyso allyriadau drwy brosiectau sy’n cael eu rheoli gan un o bartneriaid Maint Cymru, GrŴp Pegwn y De.

Mae Fforwm Economaidd y Byd ar hyn o bryd yn cynnal Uwch Gynhadledd Effaith Cynaliadwy yn Efrog Newydd gydag arweinwyr y byd, o lywodraeth, busnes a chymdeithas sifil i ddatblygu ‘llwyfan aml-randdeiliaid ar gyfer gweithredu ar y cyd ar y newid yn yr hinsawdd’. Byddant yn gwrthbwyso effaith teithio’u staff drwy’r prosiectau sy’n cael eu rheoli gan ein partner, Grŵp Pegwn y De, yn cynnwys prosiect Kariba REDD+ yn Zimbabwe.

Mae Maint Cymru’n darparu arian-cyfatebol i brosiect Kariba Pegwn y De yn Zimbabwe, sef prosiect Gwarchod Coedwigoedd REDD+. Fel prosiect REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation), mae’n gwarchod 785,000 hectar o goedwig rhag datgoedwigo a’i fwriad yw sefydlu  ardal rheoli bywyd gwyllt o safon fyd-eang ar gyfer gwarchod bywyd gwyllt, tir, a hunan-rymuso cymunedau lleol drwy gyfrwng cyfleoedd busnes i ddeiliaid bach. Gellir cael manylion pellach ar y prosiect Kariba REDD+ yma: https://sizeofwales.org.uk/cy/projects/kariba-redd/

Mae gwybodaeth ar y modd y mae Fforwm Economaidd y Byd yn gwrthbwyso’u hallyriadau ar gael yma: https://www.southpole.com/news/south-polegroup-offset-wef-sustainable-development-impact-summit

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook