Schools Workshops Available in North Wales

Posted on

Cymraeg isod.

Schools Workshops Available in North Wales

We still have some free assemblies and workshops available for schools in North East Wales.
Suitable for Foundation Phase to KS4, they aim to raise awareness of the effects of deforestation on both the human and natural environment.

For more information please contact [email protected]

Gweithdai Ysgolion Sydd ar gael yng Ngogledd 

Mae rhai gwasanaethau a gweithdai ar gael gennym o hyd yn rhad ac am ddim i Ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Maent yn addas ar gyfer y Cyfnod Sylfaen hyd at CA 4, a’u nod yw codi ymwybyddiaeth am effeithiau datgoedwigo ar bobl a’r amgylchedd naturiol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag [email protected] 

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook