Run, cycle or swim for charity!

Posted on

Cymraeg isod

Running through bogs, crawling under fences & jumping over
fires is not my idea of fun, but for plenty of other people (even Claire from
Size of Wales) these are the kind of blood-pumping challenges they love, and they’re
even more fulfilling if you are doing them for a good cause.

image

Group of friends recently took on the Spartan Race in
Crickhowell for Size of Wales

We’ve been really lucky and have had loads of people doing
sponsored events to help protect rainforests the size of Wales over the years. From obstacle courses and half marathons, to the ridiculous Haute Route challenge
(see Cellan’s amazing challenge here!) anything goes! One
brilliant family aka the ‘Tiger Pack’ will be taking part in 12 tough running
& triathlon events throughout Europe over the summer! Check out their page
here
.

If you fancy getting involved in fundraising for forests,
and have a sporting passion, or even if you don’t but you fancy testing
yourself, Size of Wales is now a member of Run for Charity meaning
we can help you get cheaper entry to all sorts of races, great! So if you fancy
running away from zombies, wading through mud or running a half marathon, get
in touch!

If you’re thinking about taking on a challenge for Size of
Wales, get in touch with us at [email protected]

 

Rhedwch, beiciwch neu nofiwch dros elusen!

Er nad rhedeg
trwy gorsydd, cropian o dan ffensys a neidio dros danau yw fy syniad i o hwyl,
mae digon o bobl eraill (hyd yn oedd Claire o Maint Cymru) wrth eu bodd â
heriau corfforol fel hyn, ac os ydych yn eu gwneud i godi arian i achos da maen
nhw’n rhoi hyd yn oed mwy o foddhad.

Rydym wedi bod yn
ffodus iawn dros y blynyddoedd, gyda llu o bobl yn cymryd rhan mewn
digwyddiadau noddedig i helpu i ddiogelu coedwigoedd glaw maint Cymru. O rasys
rhwystrau a rasys hanner marathon, i her wallgof Haute Route (gweler her
anhygoel Cellan yma!
) – unrhyw beth o dan haul! Bydd un teulu
ardderchog, a elwir y ‘Tiger Pack’ yn
cymryd rhan mewn 12 digwyddiad rhedeg a threiathlon caled ledled Ewrop dros yr
haf! Gallwch weld eu tudalen yma.

Os hoffech chi
godi arian ar gyfer y coedwigoedd, ac os ydych yn hoffi chwaraeon, neu os nad
ydych yn hoff o chwaraeon ond am brofi eich hun, mae Maint Cymru nawr yn aelod
o Run for Charity’, sy’n
golygu y gallwn eich helpu i gael mynediad rhatach i bob math o rasys – campus!
Felly, os oes gennych chi awydd rhedeg i ffwrdd o zombies, dringo trwy fwd neu
redeg hanner marathon, cysylltwch â ni!

Os ydych chi’n
ystyried ymgymryd â her i godi arian i Maint Cymru, cysylltwch â ni ar [email protected]


Tweet Share on Facebook