Rugby Raffle winner announced!

Cymraeg isod

We are very pleased to announce the winner is:

–  Raffle ticket 36 – Huw Bramhall

Huge congratulations to our winner who will be winning 2 tickets to see Wales vs Ireland at the Principality Stadium on Friday 10 March.

We’re sorry if you missed out this time, but we’d like to say a huge thank you to everybody who entered – all your donations have been doubled and will go directly to help protect rainforest in Africa and South America.​​​

Enillydd raffl rygbi yn cael ei gyhoeddi!

Mae’n bleser i gyhoeddi yr enillydd yw:

–  Tocyn Raffl 36 – Huw Bramhall

Llongyfarchiadau mawr i’n henillydd a fydd yn ennill tocynnau i wylio gêm Cymru yn erbyn Iwerddon yn Stadiwm y Principality ar Ddydd Gwener 10 Mawrth.

Mae’n ddrwg gennym os collwch chi allan y tro hwn; hoffwn ddweud diolch yn fawr i chi am roi cynnig – caiff pob rhodd ei ddyblu a’i anfon yn syth i helpu diogelu coedwigoedd glaw yn Affrica a De America.