Principality Building Society Match School Donation

Cymraeg isod.

A big thank you to the Principality Building Society for their community sponsorship of our education programme

Size of Wales are working with a number of corporate partners across Wales. These relationships are of course important for Size of Wales but also for our corporate partners who are given the opportunity to engage their staff in our global cause and ultimately boost the CSR credentials of their business.

An example of one such partnership is the Principality Building Society who have recently provided community sponsorship for our education programme. They agreed to match all funding raised to date by Blenheim Road Primary School in Cwmbran. This was a huge £1,023 doubling Blenheim Road’s great effort! It will make a big difference to our education programme. A big thank you Principality Building Society for your support!

 

Diolch yn fawr i Gymdeithas Adeiladu’r Principality am noddi ein rhaglen addysg

Mae Maint Cymru yn gweithio gyda nifer o bartneriaid corfforaethol ledled Cymru. Mae’r cysylltiadau hyn yn bwysig i Maint Cymru wrth gwrs, ond maent hefyd yn bwysig i’n partneriaid corfforaethol sy’n cael y cyfle i ymrwymo eu staff yn ein hachos byd-eang yn ogystal â chynyddu cymwysterau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) eu busnes.

Un enghraifft o bartneriaeth o’r fath yw Cymdeithas Adeiladu’r Principality sydd wedi darparu nawdd cymunedol ar gyfer ein rhaglen addysg yn ddiweddar. Cytunasant i wneud cyfraniad sy’n cyfateb i’r holl arian a godwyd hyd yma gan Ysgol Gynradd Ffordd Blenheim yng Nghwmbrân. Gwnaeth y cyfraniad enfawr hwn o £1,023 ddyblu ymdrech ragorol Ffordd Blenheim! Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n rhaglen addysg. Diolch yn fawr i Gymdeithas Adeiladu’r Principality am eich cefnogaeth!