Go Green Day 2017: Minuteman Press, Success!

Posted on

The team at Minuteman Press in Cardiff prides itself on giving back to the community they love to serve. From going green and saving the rainforest to raising awareness and money for the homeless, they have dedicated themselves to supporting important causes and making a positive impact on society.

Minuteman Press Cardiff win Sustain Wales #GoGreenDay award

Cymraeg isod 

image

Following the amazing success of #GoGreenDay in October, Size of Wales was pleased to sponsor a special award at the Sustain Wales Award last night.

Minuteman Press in Cardiff were the worthy winners of the award. The small team designed and sold an original rainforest & green themed colouring book ‘Whaleys and Friends GO GREEN Colouring book’. This innovative fundraising idea was then shared across the company’s networks and sold in many local shops. The judges felt the small team went above and beyond to support the campaign.

The winning team at Minuteman Press Cardiff themselves said “We are passionate about being green and sustainable. In fact, all of our papers are from FSC accredited sources and our ink toners are plant based too.”

“Our illustrator Louise had just finished drawing our first colouring book ‘Wonderland Whaleys and friends’ but thought a rainforest themed book would be fun to draw and raise money for Go Green Day as well as awareness of the cause.”

image

The team at Size of Wales were thrilled to be able to congratulate this effort with this special #GoGreenDay award.

Lowri, Campaigns Manager at Size of Wales said “Go Green Day was brilliant. As well as having fun participants have so far raised over £3,500 with donations still flowing in. This will be doubled to over £7,000 by our partners and will go directly to help protect forest projects twice the size of Wales. This will have an amazing impact on these forests and in tackling climate change”

“Having worked in partnership with Cynnal Cymru during Go Green Day, this special award was the perfect way to show our appreciation to all our Go Green Champions, and especially for all the efforts made by Minuteman Press. Congratulations to them”

Colouring books are still available to buy through Size of Wales – contact [email protected]

Minuteman Press Caerdydd yn ennill gwobr Diwrnod Gwyrdd Cynnal Cymru

image

Yn dilyn llwyddiant anhygoel Diwrnod Gwyrdd ym mis Hydref, roedd Maint Cymru yn falch i noddi gwobr arbennig yng Ngwobrau Cynnal Cymru neithiwr.

Minuteman Press yng Nghaerdydd oedd yr enillwyr teilwng o’r wobr. Fe wnaeth y tîm bach gynllunio a gwerthu llyfr lliwio gwreiddiol a’r thema coedwigoedd law “Whaleys and Friends GO GREEN Colouring book”. Cafodd y syniad codi arian blaengar yma ei rannu ar draws rhwydweithiau’r cwmni, a chafodd y llyfr ei werthu mewn nifer o siopau lleol. Teimlai’r beirniaid aeth y tîm bach thu hwnt i’r galw i gefnogi’r ymgyrch.

Dywedodd y tîm buddugol yn Minuteman Press Caerdydd “Rydym yn angerddol am fod yn wyrdd ac yn gynaliadwy. Yn wir mae ein holl bapurau yn dod o ffynonellau achrededig FSC ac mae ein harlliw inc yn seiliedig ar blanhigion hefyd. ”

“Mae ein darlunydd Louise newydd orffen tynnu ein llyfr lliwio cyntaf “Wonderland Whaleys and friends” ond yn meddwl y byddai llyfr ar thema coedwigoedd law yn hwyl i arlunio ac yn ffordd i godi arian ar gyfer Diwrnod Gwyrdd yn ogystal ag codi ymwybyddiaeth o’r achos.”

Mae tîm Maint Cymru yn falch iawn o allu llongyfarch yr ymdrech hon gyda’r wobr Diwrnod Gwyrdd arbennig.

Dywedodd Lowri, Rheolwr Ymgyrchoedd Maint Cymru, “Aeth Diwrnod Gwyrdd yn wych. Yn ogystal â chael hwyl, mae cyfranogwyr wedi codi hyd yn hyn dros £ 3,500 gyda rhoddion yn dal yn llifo i mewn. Bydd hyn yn cael dyblu i dros £ 7,000 gan ein partneriaid a bydd yn mynd yn uniongyrchol i helpu i ddiogelu prosiectau coedwig ddwywaith maint Cymru. Bydd hyn yn cael effaith anhygoel ar y coedwigoedd hyn ac ar yr ymdrech i daclo newid hinsawdd ”

“Ar ôl gweithio mewn partneriaeth â Chynnal Cymru yn ystod Diwrnod Gwyrdd, mae’r wobr arbennig hon yn ffordd berffaith i ddangos ein gwerthfawrogiad am yr holl ymdrechion a wnaed gan Minuteman Press, llongyfarchiadau iddyn nhw”

Mae llyfrau Lliwio yn dal i fod ar gael i’w prynu drwy Faint Cymru – cysylltwch â [email protected]


Tweet Share on Facebook