Meet Size’s Newest Team Members

Posted on

Cymraeg isod.

Meet the newest members of the Size of Wales team

Firstly, we welcome Anna Harris. Anna joins us as Project Support Officer and will be responsible for managing all the charity’s communications as well as getting her teeth stuck into the upcoming fundraising campaigns.

New director, Rita Singh

And secondly, a somewhat delayed welcome to Hannah May Williams. Having started as a volunteer back in January, Hannah May has since taken over the coordination of 2017’s Go Green Day in October.

We have bid a fond farewell to Size’s director, Claire Raisin. Claire has been at the helm of Size of Wales for the past 5 years but the time has come to move on. Claire will be working on some exciting projects at Chester Zoo. Many, many thanks for all your hard work, Claire!
Rita Singh will be taking over the position of Director and we are very much looking forward to welcoming in Rita and a new chapter for Size later this month. More about Rita’s appointment as Director here.

Size is really pleased to have Anna, Hannah May and Rita on board.

 

Aelodau diweddaraf tîm Maint Cymru

Yn gyntaf, rydym yn croesawu Anna Harris. Mae Anna ymuno â ni fel Swyddog Cymorth Prosiectau. Bydd yn gyfrifol am reoli holl ddeunydd cyfathrebu’r elusen yn ogystal â gweithio ar yr ymgyrchoedd codi arian sydd ar y gweill.

Ein Cyfarwyddwr newydd, Rita Singh

Ac yn ail, croeso ychydig yn hwyr i Hannah May Williams. A hithau wedi dechrau fel gwirfoddolwr yn ôl ym mis Ionawr, bellach mae Hannah May yn gyfrifol am gydlynu Diwrnod Gwyrdd 2017 ym mis Hydref.

Rydym wedi ffarwelio a dymuno’n dda i Gyfarwyddwr Maint Cymru, Claire Raisin. Mae Claire wedi arwain Maint Cymru dros y 5 mlynedd diwethaf ond mae’r amser wedi dod i symud ymlaen. Bydd Claire yn gweithio ar brosiectau cyffrous yn Sŵ Caer. Diolch o galon i ti am dy holl waith Claire!

Bydd Rita Singh yn ymgymryd â swydd y Cyfarwyddwr ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu Rita a dechrau pennod newydd ar gyfer Maint Cymru yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Maint Cymru yn falch iawn o gael Anna, Hannah May a Rita yn rhan o’r tîm.

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook