Maze the size of Wales coming soon!

Posted on

Cymraeg isod

image

This summer we are thrilled to be involved with an ambitious project, to create one of the biggest maps of Wales ever! Ok, it may not be the size of Wales but it certainly will be the shape of Wales.

Size of Wales are joining Hendrewennol, a fruit farm in the Vale of Glamorgan, who are currently growing a giant maze out of maize in the shape of Wales! As far as we’re aware, it will be the biggest map of Wales anywhere!

Every year the fruit-picking farm grows a field in a different shape, last year taking on the shape of their logo the swallow (or gwennol). The maze, opening mid-July, will be fun for all the family as children can run around the country, travelling across Wales, from Cardiff to Caernarfon, in a morning! We can’t wait!

You can find more information on the farm and the maze here.

Drysfa yr un maint â Chymru yn dod cyn hir!

Yr haf hwn rydym yn hynod falch o fod yn rhan o brosiect uchelgeisiol i greu un o’r mapiau mwyaf erioed o Gymru! Wel, efallai na fydd yr un maint â Chymru, ond fe fydd yn sicr yr un siâp â Chymru.

Mae Maint Cymru yn ymuno â Hendrewennol, fferm ffrwythau ym Mro Morgannwg sydd wrthi’n tyfu drysfa anferth o indrawn yr un siâp â Chymru! Hyd y gwyddom, hwn fydd y map mwyaf o Gymru yn y byd!

Bob blwyddyn, mae’r fferm yn tyfu cae mewn siâp gwahanol – y llynedd, dewiswyd siâp eu logo, y wennol. Bydd y ddrysfa, a fydd yn agor tua chanol mis Gorffennaf, yn cynnig hwyl i’r teulu cyfan, gan y bydd modd i’r plant redeg o amgylch y wlad, gan deithio ar draws Cymru – o Gaerdydd i Gaernarfon – mewn bore! Allwn ni ddim aros!

Am ragor o wybodaeth am y fferm a’r ddrysfa gweler yma.


Tweet Share on Facebook