Diwrnod Gwyrdd

Posted on

Diwrnod Gwyrdd

Galwad ar bawb i gyfranogi!

Eleni rydym i gyd yn paratoi ar gyfer y Diwrnod Gwyrdd! Diwrnod cenedlaethol ar ddydd Gwener 19 Hydref, pan fydd pawb yn gwisgo rhywbeth gwyrdd i ddangos eu cefnogaeth i Maint Cymru. Gall fod yn wig gwyrdd a phaent wyneb gwyrdd, neu ddim ond sanau gwyrdd neu dei gwyrdd. Y peth pwysig yw i bawb gyfranogi.

Mae nifer o ysgolion am gynnal Diwrnod Gwyrdd! Bydd diwrnodau dillad eich hunain ar hyd a lled y wlad. Mae busnesau hefyd yn cyfranogi drwy ganiatáu gwisg llai ffurfiol. Mewn gwirionedd, gall unrhyw weithle gyfranogi. Mae’n rhwydd iawn. Gwisgwch rywbeth gwyrdd neu gwnewch rywbeth ar ‘thema wyrdd’ gan gyfrannu £1 i Maint Cymru.

Bydd £1 yn helpu i amddiffyn ardal o goedwig law maint un cae rygbi. Rydym i gyd yn teimlo’n gyffrous iawn am gefnogi’r coedwigoedd glaw, ac eisiau cael hwyl yn y broses.

Dyma rai syniadau yr ydym wedi’u cael hyd yma….

– Gwisgo rhywbeth gwyrdd i’r gwaith neu ysgol/coleg

-Cynnal Sioe Ffasiynau Gwyrdd neu gyfnewid dillad

– Tynnu lluniau o’ch ‘gwyrddni’

– Mynd â phaent wyneb i’r gwaith a lliwio pawb!

– Peintio rhywbeth yn wyrdd e.e. bwlb golau

– Cael un pryd bwyd 100% gwyrdd yn eich ffreutur

– Newid eich llun proffil facebook i fod yn wyrdd

– Pobi cacennau bach gwyrdd i bawb

– Ysgrifennu popeth mewn inc gwyrdd (am reswm da)

– Farnais ewinedd gwyrdd (mae’n esgus da)

– Parti coctel gwyrdd ar ôl y gwaith

Mae angen eich cyfraniad chi i’r Diwrnod Gwyrdd lwyddo! Ewch ati!

Gallwch fod mor greadigol ag y dymunwch, a cheisiwch gael cymaint o hwyl ag sy’n bosibl. Efallai mai dyma’ch unig gyfle i wisgo’r siwmper Nadolig neu sgert wallgof nad ydych am ei thaflu.

Cymerwch lawer o luniau, oherwydd bydd cystadleuaeth lluniau yn cael ei lansio hefyd.

I gofrestru ar gyfer y Diwrnod Gwyrdd, cliciwch yma.


Tweet Share on Facebook