eGardiau Cariad

Anfonwch neges o gariad, gydag eGerdyn Maint Cymru. Bydd pob cerdyn yn helpu i gynnal oddeutu 1 hectar o goedwig drofannol neu plannu 3 coeden.

Bydd eich rhodd eGerdyn o £1 yn helpu Maint Cymru i gefnogi cymunedau i sicrhau, cynnal ac adfer coedwigoedd trofannol fel rhan o’n hymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd.

Cardiau wedi’u creu gan Vision Vine ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Diolch i:
• Olivia Steward
• Olivia Smallbone
• Louise Pallaud
• Faye Green
• Angèle Carbon

Dewiswch ddyluniad, personoli’ch neges a rhoi.  

Creu eich e-gerdyn

Dewiswch ddelwedd

Rhagolwg eich e-gerdyn

Size of Wales Logo
Size of Wales eCard Image
I:

eGerdyn Cariad

Diolch am eich rhodd!

£

Anfonwyd e-gardiau atynt