Mae’r Diwrnod Gwyrdd eleni yn dod â rhaglen llawn gweithgareddau ar thema’r goedwig law i’ch cartref. P’un a ydych chi’n 4 neu’n 104 oed, yn hunanynysu neu gyda llond tŷ, yn ôl yn y gwaith neu’n dal i geisio jyglo rolau rhiant/athro – rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â ni i gysylltu gyda coedwigoedd glaw, y pobl a’r anifeiliaid sy’n byw ynddynt, a phopeth gwyrdd a deiliog!

Bydd y gweithgareddau yn dechrau gyda Diwrnod Coedwig Law y Byd ar ddydd Llun 22 Mehefin, a bydd yn dod i ben gyda’r ‘Diwrnod Gwyrdd’ ar ddydd Gwener 26 Mehefin. Byddwn yn creu rhaglen o weithgareddau difyr, sy’n cynnwys adnoddau addysgol, myfyrio mewn coedwigoedd, gweithdai gwneud mygydau anifeiliaid trofannol a chwis dafarn, ryseitiau ar gyfer cacennau datgoedwigo am ddim, a mwy!

Rydym yn eich gwahodd chi i ymuno a ni am wythnos o ddysgu, dathlu a chysylltu gyda rhyfeddod a gwyddoniaeth coedwigoedd trofannol.

Rhannwch eich lluniau o’ch gweithgareddau a’ch syniadau gyda ni yn ystod yr wythnos, a chofiwch dagio @sizeofwales a defnyddio #GoGreenDay, am gyfle i ennill ein hamper dim datgoedwigo hyfryd!

Ewch i’r tab Gweithgareddau am fanylion Gweithgareddu Gwyrdd!

Cofrestrwch i gymryd rhan

Isod mae ein hwythnos o weithgareddau, a ddyluniwyd i’ch helpu chi i gysylltu â rhyfeddod coedwigoedd trofannol.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau a rhannu eich profiad gyda ni ar gyfryngau cymdeithasol trwy dagio @sizeofwales a defnyddio #GoGreenDay.

Dydd Sadwrn 20 Mehefin – Cysylltu

Paratowch ar gyfer Gweithredu Gwyrdd gyda’n partneriaid yn National Theatre Wales a fydd yn cysylltu natur a chymunedau drwy orymdaith rithwir Heuldro’r Haf – Go Tell The Bees am 7yh. Gellir ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Dydd Llun 22 Mehefin – Dathlu 

22ain o Fehefin yw Diwrnod Coedwig Law y Byd! Rydym yn eich croesawu i ymuno â Maint Cymru a Phartneriaeth y Goedwig Law i ddathlu fforestydd glaw rhyfeddol y Byd a chymryd rhan mewn diwrnod cyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Dydd Mawrth 23 Mehefin – Dysgu 

Pob Oedran

Dewch i gymryd rhan yn ein hystafell ddosbarth ar-lein coedwig drofannol gyda #GwersyDiwrnodMC. Bydd Maint Cymru yn lansio cyfres o fideos wedi’u hanelu at bob oed ar goedwigoedd trofannol a’u pwysigrwydd. Gwyliwch yr un cyntaf, Coedwigoedd y Ddaear, yma. 

I ymuno â’r gwersi hyn, ewch i’n sianel YouTube

Sawl Cymru y gallech chi ffitio y tu mewn i fforest law yr Amason? Chwarewch gêm Maint Cymru i ddarganfod!

6yh -7yh Gwylio ynghyd â @sizeofwales ar Trydar. Our Planet episode 3: Jungles Gwyliwch fan yma.

Dydd Mercher 24 Mehefin – Ymlacio 

I Blant

Ysgrifennwch stori fer neu gerdd am eich hoff goeden neu goedwig i ni, neu rhannwch lun o’ch hoff lyfr neu gerddi ar thema coedwig gyda’r hashnod #GoGreenDay

Pob Oedran

Cymerwch ran yn Myfyrdod Coedwig ag argymhellir ganddom yma.

Tanysgrifiwch i’n rhestr chwarae synau coedwig ar Spotify yma a YouTube yma.

Dydd Iau 25 Mehefin – Byddwch yn Greadigol

I Blant

Crëwch eich mygydau anifeiliaid jyngl eich hun gyda’n canllaw gwneud mwgwd i’w lawrlwytho am ddim yma. #GwersyDiwrnodMC

Pob Oedran

Crëwch Gacen Dim Datgoedwigo

Dydd Gwener 26 Mehefin Diwrnod Gwyrdd!

Gwisgwch Gwyrdd!

Darllenwch ein 10 awgrym ar gyfer lleihau eich effaith dyddiol ar goedwigoedd trofannol yma.

Pob Oedran

Trefnwch noson Gwis ar Goedwigoedd Trofannol gyda’n Pecyn ‘Meistr Cwis’. Lawrlwythwch fersiwn .pdf yma a Powerpoint yma.

Gwyliwch un o’r Ffilmiau Thema Coedwig Drofannol ag argymhellir ar gyfer Diwrnod Gwyrdd. Restr yma.

Gobeithiwn y bydd yr wythnos hon o ddysgu, chwarae a chysylltu â choedwigoedd yn rhoi llawer o hwyl ac ysbrydoliaeth i chi. Rhannwch eich Gweithredu Gwyrdd gyda ni. Bydd pawb sy’n rhannu gyda ni gan ddefnyddio’r hashnod #GoGreenDay yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill hamper moesol yn rhydd o ddatgoedwigo gwerth £50. Felly, rhannwch eich Gweithredu Gwyrdd!

Telerau ac amodau llawn y raffl yma.

Straeon