Diwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd ar draws Cymru ydy’r Diwrnod Gwyrdd, sy’n garedig i’r amgylchedd!

Ddydd Gwener 21Mehefin, a thrwy gydol mis Mehefin, bydd ysgolion, sefydliadau, grwpiau cymunedol ac unigolion yn ‘troi’n wyrdd’ i ddangos eu cefnogaeth i goedwigoedd trofannol y byd, ac i ymuno â’r mudiad byd-eang o bobl sy’n cymryd camau yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Mae’r Diwrnod Gwyrdd yn gyfle difyr i godi ymwybyddiaeth, codi arian ac i addo ceisio bod yn fwy gwyrdd er lles ein planed fendigedig.

O, a pheidiwch ag anghofio gwisgo gwyrdd!

Os hoffech chi gymryd rhan yng ngweithgareddau codi arian y Diwrnod Gwyrdd, cofrestrwch drwy ddefnyddio’r blychau uchod, a byddwn yn anfon mwy o wybodaeth atoch am sut i gymryd rhan. 

I roi arian, cliciwch ar y botwm ‘Cyfrannwch’ uchod, neu gwnewch sieciau’n daladwy i Size of Wales, a’u hanfon i’r Deml Heddwch, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP.

Adnoddau i Ysgolion

Rydym yn cynnig nifer o adnoddau i ysgolion gymryd rhan yn ein mentrau Diwrnod Gwyrdd.

Adnoddau gan Sefydliadau

Rydym yn cynnig nifer o adnoddau fel y gall eich mudiad neu’ch cymuned gymryd rhan yn y Diwrnod Gwyrdd: