Deg Coeden ar gyfer y Nadolig

Did you know, your Christmas tree is one of 6 million trees that will be thrown away this January?

We have the solution for you! Our Christmas campaign, ‘Ten Trees for Christmas’ is unique to Wales and is offering you the chance to offset this figure and be part of Wales’ response to climate change.

For just £3 you can support Wales’ tree planting project, the Mbale Trees Programme, which will plant 10 fruit trees on your behalf in Uganda, offering a lifeline to Ugandan families whilst offsetting the carbon emissions caused by mass deforestation.

Learn more about our Mbale Tree Programme here.

Pam ein bod ni’n plannu coed ym Mbale?

Mae Mbale yn ardal hynod o dlawd gyda phoblogaeth ddwys yn rhanbarth mynyddig Mynydd Elgon yn nwyrain Uganda. Bob blwyddyn, mae Mbale yn dioddef tirlithriadau difrifol oherwydd gor-drin a datgoedwigo’r bryniau ffrwythlon. Y mis Hydref hwn, dioddefodd Mbale un o’i dirlithriadau gwaethaf ers blynyddoedd ac felly, rydym yn chwilio am dipyn bach o gefnogaeth ychwanegol eleni!

Plannwch goed ar ran un o’ch anwyliaid y Nadolig hwn.

Mae’n edrych fel bod newid yn digwydd yn y ffordd y mae pobl yn meddwl am y Nadolig, ac yn araf, rydym yn symud i ffwrdd o’r syniad o Nadolig lle mae pawb yn prynu, prynu a phrynu ac yn hytrach, yn dewis rhoi anrhegion cartref/wedi’u gwneud â llaw ac / neu anrhegion moesegol ac elusennol.
Unwaith y byddwch chi wedi rhoi arian i blannu coed yn Uganda fel rhodd, gallwch chi lawrlwytho tystysgrif Maint Cymru i’w roi fel anrheg i un o’ch anwyliaid y Nadolig hwn.

 

Y llynedd, roeddwn i eisiau cael anrheg foesegol i ffrindiau a theulu, rhywbeth a fyddai’n gwneud gwahaniaeth, ac roedd tystysgrifau Maint Cymru yn berffaith ar gyfer hynny. Roedd pawb a gafodd un yn hapus iawn, ac roeddent yn falch o gael rhywbeth roedden nhw’n gwybod a fyddai’n helpu i wella bywydau pobl erail.


Sion Ford

My gran loved her ‘Tree for Christmas’.  We explained that instead of buying and sending cards we had donated the money to this fantastic scheme.  She was really impressed and pleased that the money we had spent was going to a great cause.  We’ll definitely be doing the same this year too.


Jenny Bradley


Beth am anghofio am Siôn Corn Cudd eleni? Wedi’r cyfan, rydych yn aml yn cael eich gadael gydag anrhegion plastig diangen! Yn lle hynny, gwnewch yr un fath ä Holy Yolks, a chasglwch eich harian Siôn Corn Cudd, a’i roi tuag at ein hymgyrch plannu coed yn Uganda, fel y gallwch ddweud gyda balchder “rydym wedi plannu cannoedd o goed y Nadolig hwn”


Mae addurno’r goeden Nadolig yn gorfod bod yn un o uchafbwyntiau tymor y Nadolig. Y realiti anghyfforddus yw bod tua 6 miliwn o goed Nadolig yn cael eu torri i lawr bob blwyddyn. Felly eleni, ymunwch ag ymdrechion byd-eang i wrthbwyso’r ffigwr hwn trwy roi arian i ailblannu coed ffrwythau i deuluoedd yn Uganda, am ddim ond £3 yn unig!

Mae datgoedwigo yn parhau i fod yn un o’r prif ffactorau sy’n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd. Mae coed yn amsugno symiau helaeth o nwyon tŷ gwydr sy’n achosi’r blaned i gynhesu. Felly, plannwch goed gyda ni sydd hefyd yn rhoi llinellau bywyd i deuluoedd yn Uganda!

‘Oeddech chi’n gwybod bod 1.5 biliwn o gardiau Nadolig yn cael eu taflu ym Mhrydain bob blwyddyn! Ac mae’r mwyafrif helaeth o’r rhain yn diweddu fyny mewn safleoedd tirlenwi.’ *

Peidiwch â bod yn rhan o’r ffigwr enfawr (ac i ddweud y gwir), hurt hwn! Yn lle hynny, ceisiwch leihau eich ôl troed amgylcheddol sydd yn cael ei greu gan y Nadolig ac anfonwch eich dymuniadau Nadoligaidd at ffrindiau a theulu trwy gyfrwng e-gardiau. Dilynwch y camau hawdd hyn i roi arian i blannu coed yn Uganda ac i anfon eich cyfarchion Nadolig.

Prynwch un am £1
Prynwch bum am £3
Prynwch ddeg am £5

Creu eich e-gerdyn

Dewiswch ddelwedd

Rhagolwg eich e-gerdyn

Size of Wales Logo Gobeithio y cewch chi Nadolig hapus a moesegol
Size of Wales eCard Image
I:

Gobeithio y cewch chi Nadolig hapus a moesegol

Rhowch arian yma i blannu coed ar ran ffrind neu aelod o’r teulu

£

Anfonwyd e-gardiau atynt