Ydych chi eisiau cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd a rhedeg i godi arian ar gyfer coedwigoedd trofannol y byd?

Posted on

Mae gan Maint Cymru 10 o lefydd i’w llenwi yn Hanner Marathon Caerdydd, ac maen nhw’n chwilio am rywfaint o arwyr i gymryd rhan.

Mae Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sul, 6 Hydref, a gallech fod yn un o’r 27,000 o redwyr a fydd yn cymryd rhan ar y diwrnod.

Os oes gennych ddiddordeb, mae croeso i chi gysylltu drwy anfon e-bost i [email protected]. Os oes unrhyw un eisiau rhedeg ar ran Maint Cymru, rydym yn gofyn iddynt geisio codi rhywfaint o arian.

Hoffem ddiolch i Run4Wales a Hanner Marathon Caerdydd am eu cefnogaeth. Mewn ymdrech i fynd i’r afael ag effeithiau’r digwyddiad ar yr hinsawdd, rydym wedi ffurfio partneriaeth, ac yn cynnig yr opsiwn i redwyr gyfrannu at brosiectau diogelu coedwigoedd trofannol Maint Cymru er mwyn lleihau’r carbon sydd yn cael ei ollwng yn sgil eu rhan yn y digwyddiad.  

Mae coedwigoedd trofannol yn “dechnoleg” effeithiol dros ben ar gyfer amsugno symiau enfawr o garbon deuocsid ac felly, pan fydd coedwigoedd trofannol wedi’u diogelu, mae ganddynt y potensial enfawr i amsugno tunelli o garbon a lleihau effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook