Swydd wag: Swyddogion Allgymorth Addysg

Posted on
Er mwyn ehangu ein rhaglen addysg gyffrous a phoblogaidd ar y newid yn yr hinsawdd yng Nghymru, rydym yn ehangu ein tîm o Swyddogion Allgymorth Addysg.

Bydd y rolau allgymorth hyn yn allweddol i gyflawni rhaglen addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc Maint Cymru ar newid yn yr hinsawdd a choedwigoedd trofannol ar draws Cymru. Byddant yn cynllunio ac yn cyflwyno gweithdai a chynulliadau difyr a diddorol, yn ogystal â chyfrannu at ein cronfa o adnoddau addysg ar-lein, a chefnogi ein mentrau ymgysylltu â phobl ifanc eraill.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddarparu gwersi, gweithdai a sesiynau adrodd stori  gyda phobl ifanc. Byddwch yn angerddol am ysbrydoli pobl ifanc a’u grymuso i fod yn ddinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd.

Ceisiadau

Yn gyntaf, darllenwch y disgrifiad swydd a hysbyseb yma.

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘Swyddog Allgymorth Addysg Maint Cymru’ yn y llinell pwnc) erbyn 13 Awst 2022. Yn eich llythyr:

  1. Disgrifiwch pam bod gennych chi ddiddordeb yn y rôl hon
  2. Disgrifiwch sut rydych chi’n bodloni’r sgiliau hanfodol a dymunol sydd eu hangen ar gyfer y rôl hon a, lle bo’n bosibl, rhowch enghraifft fesul maen prawf.
  3. Nodwch yn glir lefel eich Cymraeg ysgrifenedig a llafar.
  4. Nodwch yn glir y siroedd y gallech gyflwyno sesiynau ynddynt.

Anfonwch unrhyw gwestiynau mewn e-bost at [email protected].

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook