“With bees in my forest, my forest is protected”

Posted on

Mae gwenyn yn gweithio’n dda gyda choed – maent yn diogelu coedwigoedd newydd ac yn rhoi incwm ychwanegol i ffermwyr tra bydd y coed yn tyfu.

Mae Stephen Walimbwe, ffermwr o Mbale, Uganda wedi cael ei gefnogi gan Prosiect 10 miliwn o goed a Gwenyn ar gyfer Datblygu .

“Rwy’n hoffi cadw gwenyn fel busnes oherwydd rwyf wedi plannu llawer o goed ond nid oeddwn yn cael dychwelyd yn gyflym. Gyda gwenyn yn fy ngorwig, rydw i nawr yn cael arian ddwywaith y flwyddyn. Fe adferais fy holl gostau wrth wneud gwenynod gyda’m cynhaeaf mêl cyntaf. Nid oes raid i mi dalu am weeding a gwenyn bwydo eu hunain. Hefyd, gyda gwenyn yn fy mhen goedwig, mae fy nghardd yn cael ei ddiogelu rhag gwartheg gan nad yw pobl yn dod â’u da byw yma i bori. Yn bwysicaf oll, rwyf wedi defnyddio’r arian i dalu am ffioedd ysgol ar gyfer fy mhlant. “

image
Gwenynen gwenyn wedi’u lleoli yn lleol yng nghoed Mbale, Uganda