UK COETIROEDD OK – YN AWR AR GYFER GWEDDILL Y BYD

Posted on

Gan fod y llywodraeth yn tameidiau cynlluniau dadleuol i werthu neu brydlesu llawer o goetiroedd y DU, ffocws yn troi i goedwigoedd ledled y byd.

camau cyhoeddus yn erbyn y cynlluniau arfaethedig ar gyfer coetir y DU wedi fuddugol. Dechrau gwych i Flwyddyn Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig y Goedwig.WWFyn galw am barhad o’r momentwm ac angerdd yn dangos ar ran coetiroedd y DU i helpu pobl i ddiogelu coedwigoedd o amgylch y byd.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook