Tŷ Elinah Muley

Gwraig weddw ydy Elinah yn ei phedwardegau cynnar, a gafodd ei hannog i gychwyn planhigfa Kariba Moringa er mwyn iddi gael gwaith a chefnogi ei hun, yn lle gorfod dibynnu ar roddion.

Mae’r goeden Moringa, sy’n frodorol wreiddiol i odreon mynyddoedd yr Himalaya yn India, wedi cael ei naturioli o fewn ardal prosiect Kariba oherwydd ei hyblygrwydd anhygoel yn nhermau ei phriodweddau a’i defnyddiau. Er enghraifft, gellir gwneud te allan o ddail Moringa sy’n hynod o faethlon, gellir ei defnyddio i frwydro yn erbyn diffyg maeth, ac mae’n cael ei defnyddio fel meddyginiaeth lysieuol hefyd.

I ddechrau, tyfodd Elinah 47 o goed Moringa, ac roedd yn gallu dechrau gwerthu dail sych ar ôl pedwar mis. Gyda gwerthiant cyfartalog o $28-46 y mis, mae hi wedi llwyddo i gynilo digon o incwm i blannu mwy o goed, ac i brynu deunyddiau a thalu am y llafur i adeiladu ei thŷ ei hun. Erbyn hyn, gyda ffynhonnell incwm sefydlog, mae hi’n cynllunio ar gyfer y dyfodol, ac yn dweud y bydd yn prynu gwartheg a dodrefn ar gyfer ei chartref.