Y Byd yn Ein Dwylo Ni

Posted on

Gan Becks Fowkes – Maint Cymru Swyddog Addysg Allgymorth

Ymwelais ag Ysgol Dewi Sant yn y Rhyl ar 7 Mai i gyflwyno gwasanaeth a gweithdai, ac i siarad â’r plant yno am Goedwigoedd Glaw, Datgoedwigo a’r Argyfwng Hinsawdd. Roedd plant o flwyddyn chwech yn arbennig o gyffrous i fy nghyfarfod, gan fod ganddynt gymaint i’w ddweud am eu thema ‘y byd yn ein dwylo ni’.

Roedd y plant wedi treulio’r wythnos flaenorol yn dysgu am goedwigoedd trofannol, a dangosont y lluniau gwych i mi roedden nhw wedi’u paentio yn dangos eu hargraffiadau o fywyd yn y Goedwig law. Roedden nhw wedi treulio amser yn ymchwilio i goedwigoedd trofannol hefyd, ac fe wnaethon nhw ddarganfod ffeithiau anhygoel am y planhigion a’r anifeiliaid yno. Er enghraifft.

  1. Fe wnaethon nhw ddarganfod ei bod yn cymryd 10 munud i’r glaw gyrraedd y ddaear o ganopi, oherwydd bod cymaint o ddail ar y ffordd i lawr.
  2. Roedden nhw’n gwybod bod llais udwr mor uchel fel y gallan nhw gael eu clywed hyd at dair milltir i ffwrdd.

Roedd gwneud eu hymchwil eu hunain a dod i wybod am rywogaethau penodol yn helpu’r plant i deimlo cyswllt gyda’r goedwig law a’i thrigolion. Roedd ganddynt lawer o gwestiynau i’w gofyn imi, yn enwedig am y problemau sy’n wynebu pobl a bywyd gwyllt oherwydd datgoedwigo. Fe wnaethant greu argraff dda arnaf gyda’u tosturi tuag at gyflwr anifeiliaid a phobl, ac fe wnaethant ddeall yn sydyn y gallwn ni gyd wneud gwahaniaeth i’r goedwig law ac i’r byd drwy’r dewisiadau a wnawn. Ond yn bennaf oll, roedden nhw’n fy atgoffa gyda’u gwaith celf a’u brwdfrydedd, bod ein byd ni’n llawn rhyfeddod ac yn werth ei amddiffyn.

Edrychwch ar rywfaint o’u gwaith anhygoel!

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook