Swydd wag: Swyddog Ymgyrchu – Cymunedau Dim Datgoedwigo

Posted on
Mae Maint Cymru yn chwilio am Swyddog Ymgyrchu Cymunedau Dim Datgoedwigo i gefnogi prosiect newydd cyffrous. Darllenwch yr hysbyseb swydd lawn yma.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn adrodd i’r Rheolwr Polisi ac Addysg, ac yn gweithio’n agos gyda’r Dirprwy Gyfarwyddwr ac Eiriolaeth a’r Swyddog Allgymorth, a bydd yn gyfrifol am gydlynu prosiect peilot Cymunedau Dim Datgoedwigo newydd Maint Cymru o ddydd i ddydd, sydd yn cael ei ariannu gan Co-Op Carbon Innovation.

Bydd y prosiect yn creu Cymunedau Dim Datgoedwigo yng Nghymru (sydd yn cael eu treialu yn Sir Fynwy), i archwilio’r mater o ddatgoedwigo tramor sy’n gysylltiedig â nwyddau allweddol sydd yn cael eu mewnforio i Gymru, ac i rymuso pobl i gymryd camau cadarnhaol. Ein nod yw gweithio gydag ysgolion, ffermwyr, awdurdodau lleol, busnesau a grwpiau cymunedol i gyflwyno systemau ffermio a bwyd mwy cynaliadwy, a chreu momentwm ar gyfer newid. Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar gig eidion wedi’i fewnforio, soi, olew palmwydd, cacao a choffi.

Rydym yn chwilio am geisiadau gan cymunedau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd ac yn eu croesawu’n arbennig.

Mae’r rôl hon yn gontract cyfnod penodol o 18 mis yn gweithio 4 diwrnod yr wythnos.

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr yn defnyddio’r templed a CV ategol i [email protected] (rhowch “Swyddog Ymgyrchu – Cymunedau Dim Datgoedwigo Maint Cymru [Eich enw] yn y llinell pwnc) erbyn 6 Gorffennaf 2022.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook