Swydd Wag: Cyfarwyddwr

Posted on
Mae Maint Cymru yn elusen ryngwladol, uchelgeisiol sy’n tyfu, sy’n ceisio lliniaru newid yn yr hinsawdd drwy addysgu a diogelu ac ailgoedwigo coedwigoedd trofannol.
Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr i gyflwyno strategaeth a fydd yn cryfhau ac yn ehangu cyfraniad Maint Cymru tuag at liniaru newid yn yr hinsawdd ac addysg.
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymysgedd ddeniadol o brofiad perthnasol o’r pwnc ac o’r sector, ynghyd â phrofiad o godi arian, gweledigaeth strategol, gallu profedig i arwain a sgiliau cyfathrebu ardderchog.
Mae disgrifiad swydd manwl ac amlinelliad o’r broses ymgeisio ar gael yma.  Dylech anfon ceisiadau trwy lythyr a CV at [email protected] (Nodwch ‘Cyfarwyddwr, Maint Cymru a’ch enw’ yn y llinell bwnc.)

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook