STORY- ANET YN EICH CYMORTH YN NEWID BYWYDAU YN UGANDA.

Posted on

Mae eich cefnogaeth yn newid bywydau. Dyma stori Anet, a diolch i roddion gan bobl fel chi wedi gallu gwneud bywyd gwell iddi hi a’i theulu. Mae hi’n byw yn Uganda ac mae wedi dod yn rhan o Maint Cymru a phrosiect Llywodraeth Cymru i blannuUn Miliwn Coedmewn ardal datgoedwigo hynod o Uganda.

Os gwelwch yn ddagefnogi’r prosiect hwna newid bywydau.

Anet Nabumati yn briod gyda phump o blant ac mae’n byw ar fferm fechan yn Busiu, Mbale Rhanbarth Uganda. Anet yn dweud bod cyn cymryd rhan yn y prosiect plannu coed, mae hi’n ceisio sefydlu rhai gweithgareddau creu incwm bach i helpu i gefnogi ei theulu, gan gynnwys bragu a gwerthu yr ysbryd alcoholig lleol o’r enw waragi, ond nid oes yr un ohonynt yn llwyddiannus.

Yna ym 2011 pan fydd y PAC Mbale / Maint Cymru’n prosiect Plannu Un Miliwn Coeden ei gyflwyno i Busiu, Anet ei ddewis i fod ymysg y ffermwyr 20 cyswllt i godi coed a chyflenwi i’r ffermwyr eraill yn lleol. Roedd gan Anet unrhyw sgiliau neu brofiad mewn blannu coed ond o fewn blwyddyn gyda hyfforddiant gan yr corff anllywodraethol lleol, “Share an Opportunity”, mae hi’n ac un person arall eu dewis i redeg dwy feithrinfa a dosbarthu coed.

Anet yn dweud bod y prosiect wedi newid ei bywyd yn fawr iawn. Mae wedi cynyddu incwm ei aelwyd gan ei bod yn awr yn cael ei dalu i redeg y meithrinfeydd coed a hefyd yn tyfu ac yn gwerthu coed coffi i ffermwyr yn yr ardal. Mae hi’n dweud bod gyda hi gwybodaeth a sgiliau newydd y gall hi yn awr yn codi planhigion coffi, blodau addurnol a choed eraill, yn ychwanegol at y coed gwreiddiol a ddarparwyd gan y prosiect, y mae hi’n gwerthu i dalu ffioedd ysgol ac anghenion yr aelwyd.

Mae hi hefyd wedi dysgu sut i wneud gwell stofiau arbed tanwydd o ddeunyddiau lleol sy’n coginio bwyd yn gyflym iawn ac yn defnyddio llai o bren. Mae hyn yn caniatáu iddi mwy o amser i redeg ei meithrinfeydd.

Mae hi’n dweud bod y prosiect wedi profi y gall merched rheoli meithrinfeydd, mewn rhai achosion yn well na dynion sydd yn draddodiadol wedi gwneud y gwaith hwn. Ar lefel bersonol, mae’r prosiect wedi codi ei phroffil fel menyw a mam wrth iddi wedi dod yn adnabyddus yn rhanbarthol ac yn rhyngwladol fel un o arweinwyr y prosiectau plannu coed llwyddiannus. Nid Anet wedi dim ond pobl leol hyfforddedig ond hefyd wedi rhoi cyfweliadau radio i hysbysu pobl ynghylch manteision plannu coed. Mae hi’n falch iawn o fod yn rhan o’r prosiect.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook