Stofiau Effeithlonrwydd Ynni

Posted on

Hyd yma, mae mwy na 400 o stofiau effeithlonrwydd ynni wedi cael eu gosod mewn cymunedau sy’n byw o gwmpas gwarchodfeydd REGOMUKI a REGOLU. Mae’r stofiau wedi derbyn ymateb cadarnhaol dros ben.

The old non efficient stoves using much for fire wood

Soniodd merch leol, Maman Beatrice Batobake, am rai o brif fanteision y stofiau hyn:
cyn hynny, pan nad oedd gen i stôf effeithlonrwydd ynni, roeddwn yn defnyddio llawer o goed tân, roedd fy sosbenni yn ddu oherwydd mwg, ac roedd ein llygaid ni’n brifo ac roedd gennym annwyd oherwydd y mwg. Ond nawr, gyda fy stôf effeithlonrwydd ynni y dechreuais ei defnyddio heddiw, rwy’n sylweddoli fy mod yn defnyddio llai o goed tân, a dydy fy sosbenni ddim yn mynd yn ddu oherwydd y mwg, achos bod y mwg bron i gyd yn dod allan o’r simnai.

Mae’r fenter wedi cael effaith uniongyrchol ar ansawdd bywyd ac iechyd y menywod hyn a’u teuluoedd.

 

Dywedodd Mrs. Furaha, mam pennaeth pentref Ondo, yn y grŵp Bando
Rwy’n defnyddio’r lle tân gwell hwn oherwydd does dim rhaid i mi gasglu gymaint o goed tân; nawr, mae basged yn para i mi am wythnos ond cyn hynny, dim ond am dri diwrnod oedd basged o goed tân yn para.  Gallaf baratoi tri i bedwar sosban ar yr un pryd nawr, a gorffen coginio’n gyflym.

 

 

Mae’r stofiau hyn yn lleihau swm y coed tân sydd ei angen yn syth ac ar ben hynny, maen nhw’n cyflwyno llawer o fanteision, sy’n cynnwys gwella ansawdd bywyd ac iechyd i’r menywod hyn a’u teuluoedd.

 

 

      

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook