Size of Wales and the CARTEN100 bike ride

Posted on

Ydych chi’n hoff o seiclo? Oes gennych chi awydd cymryd rhan mewn her, a chodi arian i Maint Cymru ar yr un pryd?

Her syml, Caerdydd i Ddinbych-y-pysgod. 100 milltir, ar feic, mewn diwrnod. Dim ras, dim sportif, dim ond reid i Ddinbych-y-pysgod!

Mae gan Maint Cymru 10 lle yn reid feiciau CARTEN100 ar Ebrill 27ain 2019.

Mae perimedr Cymru ychydig dros 1,000 o filltiroedd ac felly, gyda’n tîm o 10, gyda phob un yn seiclo 100 milltir, byddant yn seiclo pellter sydd yr un faint â Chymru.

Os hoffech chi ymuno â thîm seiclo Maint Cymru a chodi rhywfaint o arian i ni, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: [email protected]

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook