Rhannu gwybodaeth a sgiliau: Mr Chariot Chiguta yn rhoi rhywbeth yn ôl

Posted on

Roedd Mr Chariot Chiguta yn un o’r ffermwyr arweiniol cyntaf i gael ei hyfforddi ym maes ffermio cadwraeth gan y prosiect Kariba REDD + yn 2013.

Roedd yn galonogol iawn bod Chariot wedi cymryd ei hyfforddiant o ddifrif, ac wedi penderfynu  rhannu’r wybodaeth hon gydag eraill. Aeth un cam ymhellach drwy ddysgu am gadw gwenyn gan bobl eraill a oedd wedi cael hyfforddiant arno. Dysgodd fwy am ffermio cadwraeth a chadw gwenyn, a dechreuodd hyfforddi a chynghori ffermwyr eraill oedd â diddordeb yn y meysydd hyn, yn, ac o gwmpas ei ardal.

Hyd yma, mae Mr Chiguta wedi hyfforddi ac wedi helpu 161 o ffermwyr ym maes ffermio cadwraeth, a 61 o ffermwyr ym maes cadw gwenyn. Mae’n cynorthwyo ffermwyr newydd hefyd i ddod o hyd i farchnadoedd i werthu eu cynnyrch mêl. Pan ofynnom, dywedodd Mr Chiguta wrthym mai ei weledigaeth yw parhau i helpu ffermwyr i fod yn fwy cynhyrchiol ac i ofalu am eu hamgylchedd.

Mae Mr Chiguta yn enghraifft wych o’r pŵer o rannu sgiliau.

I ddarllen mwy am y prosiect gwych hwn, cliciwch yma.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook