Pwmp Dŵr Mrs Tenda

Menyw weddw o ardal Nyambudzi o fewn ardal prosiect Kariba ydy Mrs Tenda. Ers i’w gŵr farw, mae hi’n cefnogi teulu o bump ar ei phen ei hun.  Mae hi’n aelod o Kariba Nyambudzi Nutritional Garden hefyd. Roedd hi’n gweld bod dyfrio ei rhan hi o’r ardd gyda llaw yn cymryd amser. Roedd Mrs Tenda yn gallu defnyddio elw o’i gwerthiannau o gynnyrch o’r ardd gymunedol i gynilo ar gyfer pwmp dŵr. Ers prynu’r pwmp, mae ganddi hi fwy o amser rhydd, ac mae hi’n gallu treulio mwy o amser gartref yn gofalu am ei theulu.