PROSIECT NEWYDDION: YN DRC

Posted on

English the following.

Diweddariad gan Ffawna a Fflora Rhyngwladol ar yr effaith y mae ein cyllid yn ei wneud i fywyd gwyllt a chymunedau yn y CHA.

 

Ffawna a Fflora Rhyngwladol (FFI) yw ein partneriaid prosiect ar gyfer Cymunedau prosiect Gorillas a Coedwigoedd Cefnogi yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Guy Smith o FFI ddiweddar got mewn cysylltiad i ddweud wrthym sut y mae ein cyllid yn helpu i gyfrannu at lwyddiant y prosiect:

“Trwy’r Maint cyllid Cymru o stofiau effeithlon o danwydd a thimau cadwraeth CHA, y bywydau pobl 556 cael eu heffeithio ar hyn o bryd yn uniongyrchol ar gyfer y … cam hwn wedi cael effaith well ar unwaith, gan helpu i leihau datgoedwigo ar y hectarau 260,000 a gwmpesir gan yr REGOLU a cronfeydd wrth gefn REGOMUKI yn y DRC. Mae hyn yn newyddion gwych i gorila a dwyrain tsimpansî y Grauer sy’n byw yn y ardal – a hefyd ar gyfer y 40 miliwn o bobl sy’n dibynnu ar yr ardal goediog am eu bywoliaeth.

Drwy Maint Cymru gyfle arian cyfatebol o roeddem yn gallu i ddenu cyllid sylweddol i’r prosiect hwn, sydd wedi bod yn hanfodol yn ein hymdrechion i ddiogelu’r ardal hon yn y pen draw. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda Maint Cymru ar brosiectau yn y dyfodol i warchod cynefinoedd coedwig sydd o dan fygythiad yn effeithiol. “

Diolch i Guy am yr adborth. Mae bob amser yn wych i glywed newyddion am ein prosiectau a’n drosglwyddo i chi.

Os ydych yn awyddus i roi i unrhyw un o’n prosiectau gallwch wneud hynny yma .

Bydd Dim ond £ 10 talu am barau 2 o esgidiau glaw i mappers maes casglu data hanfodol ar gyfer bioamrywiaeth. Plus pob rhodd yn cael eu cyfateb gan ein partneriaid ariannu … dyblu effaith eich rhodd!

 

 

 

wrth Gam Oddi Diweddariad Ffawna a Fflora Rhyngwladol on yr effaith y our cyllid in will available on fywyd gwyllt a chymunedau yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo.

Ffawna a Fflora Rhyngwladol (FFI) Yw our Partneriaid project for the project Communities in Cefnogi Gorilaod a Choedwigoedd yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo. Yn ddiweddar, cysylltodd Guy Smith o FFI â us i ddweud wrthym how our cyllid in older gyfrannu Tuag at lwyddiant y project:

“This Arian a ddarparwyd by gwaharddiad Cymru i dalu am stofiau fuel-effective a thimau cadwraethol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo, in were effaith gadarnhaol on fywydau TUA 556 o BOBL in Direct … Mae this has were effaith in Syth Trwy older leihau datgoedwigo on the 260,000 hectar able part o warchodfeydd REGOLU yn REGOMUKI yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo. This newyddion Ardderchog I’R gorilaod Grauer a’r tsimpansîaid dwyreiniol able Byw yn yr area – a also I’R 40 Miliwn o BOBL able dibynnu on the area goedwigol anrhydeddus am bywoliaethau ue.

Trwy’r Cyfle i fanteisio on gronfa Arian cyfatebol y gwaharddiad Cymru bu manner i us ddenu cyllid sylweddol for the project this, which in the pen tynnu has that in Skills to our hymdrechion i ddiogelu’r area anrh. We EDRYCH Ymlaen at gydweithio with gwaharddiad Cymru on brosiectau in Y Dyfodol i ddiogelu in effective y cynefinoedd coedwigol which in Perygl. “

Diolch i Guy am yr adborth, Mae time Bob in Braf Clywed newyddion am our prosiectau a’u Rhannu chi â.

contribution If you would like make i any heb our prosiectau gallwch make so here.

Will £ 10 yn Unig in payment wyf 2 bar o welingtons i fapwyr maes able collection Skills data ynglŷn â bioamrywiaeth. Yn ogystal â this will every Rhodd in were will ddyblu by our Partneriaid … by ddyblu effaith your Rhodd!


Tweet Rhannwch ar Facebook