Y Congo: Amddiffyn Parc Cenedlaethol Conkouati Douli

Nodau Cynaladwyedd

Ynglŷn â'r partner

Nod y Gymdeithas Cadwraeth Bywyd Gwyllt ydy gwarchod mannau gwyllt mwyaf y byd mewn 16 rhanbarth blaenoriaeth, sy’n gartref i fwy na 50% o fioamrywiaeth y blaned. Mae’r gymdeithas yn defnyddio gwyddoniaeth i ddarganfod a deall y byd naturiol. Drwy ddefnyddio’r wybodaeth hon, maen nhw’n ennyn diddordeb ac yn ysbrydoli gwneuthurwyr penderfyniadau, cymunedau a miliynau o gefnogwyr i gymryd camau i amddiffyn y bywyd gwyllt a’r mannau gwyllt.