Prosiectau

Rydym wedi ymrwymo i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd trwy ddiogelu ac ail-blannu coedwigoedd trofannol ar draws Affrica a De America.

Mae coedwigoedd yn allweddol i liniaru effeithiau newid hinsawdd trwy amsugno’r carbon deuocsid yr ydym yn ei allyrru. Er gwaethaf hyn, caiff hyd at 12 miliwn hectar o goedwig drofannol ei ddinistrio bob blwyddyn! Mae dinistrio’r goedwig drofannol yn achosi cymaint â 25% o allyriadau carbon byd-eang, mae hyn yn fwy na’r carbon a allyrrir gan gludiant y byd i gyd gyda’i gilydd.

Mae pob un o’n prosiectau’n gweithio’n agos gyda’r cymunedau brodorol sy’n byw ac yn dibynnu ar y coedwigoedd am eu bywoliaeth. Yn aml mae gan bobl frodorol gysylltiad cysegredig â’r coedwigoedd hyn ac maent wedi byw’n gynaliadwy gyda’r coedwigoedd hyn ers canrifoedd gan eu gwneud yn warchodwyr gorau pawb! Mae ein prosiectau yn gweithio i rymuso’r cymunedau hyn mewn ffordd sy’n eu galluogi i warchod y coedwigoedd gwerthfawr hyn.

Darllenwch fwy am ein prosiectau isod. Neu cliciwch yma i gael cip sydyn ar bob un o’n prosiectau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bostio ni ar [email protected] .