Traethawd Lluniau o Hilary Masuma Kalama o Arfordir Kenya.

Posted on
Ganwyd Hilary Masuma Kalama ym 1952.  Mae’n byw ym mhentref Kauma, a bu’n gweithio fel pysgotwr ym mhysgodfeydd Kenya. Mae’n briod gyda 9 o blant – 6 merch a 3 bachgen.

Mae’n hynafwr o goedwig Kauma Kaya. Mae ei wybodaeth am y goedwig wedi cael ei basio ymlaen gan ei dad a’i dad-cu ac mae’n dyddio nôl i’r 16eg Ganrif, pan ymgartrefodd y gymuned Mijikenda gyntaf yng nghoedwigoedd Kaya .

Mae’r coedwigoedd Kaya yn cynnwys 11 o safleoedd coedwig gwahanol wedi’u lledaenu dros ryw 200km ar hyd arfordir Kenya. Mae’r coedwigoedd Kaya bellach yn cael eu hystyried gan y gymuned Mijikenda fel lleoedd o hynafiaid, ac maen nhw’n cael eu harddangos fel safleoedd cysegredig. Maen nhw’n cael eu cynnal a’u cadw gan gyngor o hynafiaid,
sy’n cael eu hymddiried i sicrhau bod y goedwig yn cael ei hamddiffyn.
Hilary Masuma Kalama yn gweddïo o flaen cerfiadau pren sy’n symboleiddio hynafiaid ymadawedig o Kaya Kauma.
Hynafiaid o goedwig Kauma Kaya yn cymryd rhan mewn seremoni draddodiadol, gyda rhan o’r seremoni yn cynnwys dawns dân.
Gwragedd hynafiaid Kaya Kauma yn cymryd rhan mewn seremoni draddodiadol, sy’n dathlu ac yn talu teyrnged i hynafiaid y gymuned Mijikenda.

Yn union fel y dysgodd Hilary wybodaeth draddodiadol am y goedwig gan ei dad a’i dad-cu, mae’n awr yn ei drosglwyddo i’w ŵyr.

Gallwch ddysgu mwy am drosglwyddo gwybodaeth draddodiadol drwy wylio’r fideo isod.

Diolch i Greg Armfield a WWF UK am y lluniau hyfryd o Hilary a’i deulu a’i goedwigoedd.

I ddarganfod mwy am goedwigoedd arfordirol Kenya, ewch i’r dudalen hon.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook