PENODI CYFARWYDDWR NEWYDD

Posted on

Mae’r ymddiriedolwyr yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Rita Singh yn Gyfarwyddwr newydd y Maint Cymru. Bydd Rita yn cymryd i fyny ei swydd newydd ar Fehefin 12th.

Bydd Rita yn cymryd cyfrifoldeb am yr elusen newid yn yr hinsawdd gan Claire Raisin, sy’n gadael i ymgymryd â swydd Cydlynydd Rhaglen Field, Madagascar a Mascarenes i Sw Caer.

Hoffai’r ymddiriedolwyr ddiolch i Claire am ei arweiniad rhagorol yr elusen ar gyfer y blynyddoedd 5 diwethaf a dymuno’n dda iddi yn y rôl newydd cyffrous.

Rita dod â chyfoeth o brofiad o’i gwaith gyda Cynnal Cymru ar ddatblygiad y Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), ei chefnogaeth i Gomisiwn Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer Cymru a’i rôl bresennol gyda Swyddfa’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am waith Maint Cymru neu unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â’r Cadeirydd, Peter Davies[email protected]

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook