Panasi Chirikudenga, y Gwenynwr

Mae cadw gwenyn yn un o’r mentrau ecogyfeillgar sydd yn cael ei hyrwyddo gan brosiect REDD + Kariba fel ffynhonnell incwm cynaliadwy i aelodau’r gymuned.

Mae Mr Chirikudenga yn wenynwr ac wrth ei fodd gyda choed.  Mae’n gofalu am goedwig 30 hectar, ac mae wedi plannu coed brodorol yno. Mae’r prosiect Kariba REDD+ wedi rhoi cwch gwenyn Top Bar Kenyan Hive iddo. Mae cadw gwenyn a phlannu coed yn mynd law yn llaw.  Mae’r coed yn rhoi cartref i’r cychod gwenyn, ac mae’r goedwig yn darparu cynefin i’r gwenyn sy’n coloneiddio’r cychod gwenyn. Ac yn ei dro, diolch i beillio gan wenyn, bydd    Mr Chirikudenga yn elwa o fwy o gynhyrchiant gan y coed sydd wedi’u plannu.

Ers i’r prosiect ddechrau yn 2011, mae dros 700 o becynnau cadw gwenyn wedi cael eu dosbarthu, sydd wedi helpu o leiaf 287 o bobl leol i gynhyrchu incwm cynaliadwy. Mae’r nifer hwn yn cynyddu drwy’r amser, a chynhaliwyd 16 gweithdy cadw gwenyn arall yn ystod cyfnod monitro 2014 – 16.