Mae’r manwerthwr ar-lein SportPursuit wedi cyrraedd eu targed i blannu 100,000 o goed.

Posted on

Mae amrywiaeth o fentrau wedi denu cwsmeriaid SportPursuit i gyrraedd y cyfanswm hwn ers mis Medi 2019, gan gynnwys cynllun atgyfeirio a digwyddiadau gwerthu arbennig, yn ogystal â staff yn codi arian. Mae SportPursuit a’u cwsmeriaid yn cael eu sbarduno gan anturiaethau, ac archwilio a mwynhau bod allan yn yr awyr agored.  Drwy blannu coed, mae SportPursuit yn anelu at leihau ei effaith fel manwerthwr ar-lein, a chyfrannu’n bositif at yr amgylchedd.

Mae SportPursuit wedi gweithio mewn partneriaeth gyda ni ym Maint Cymru i helpu i dyfu coed mewn dau brosiect byd-eang: Rhaglen Coedwigoedd Mbale yn Uganda a Choedwig Gymunedol Bore yn Kenya.

Dywedodd Adam Pikett, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol SportPursuit:

Mae cwsmeriaid a staff SportPursuit yn rhannu angerdd dros yr awyr agored, ac yn mwynhau anturiaethau yn amgylcheddau ysbrydoledig ein planed. Mae’n wych gweld yr angerdd hwn yn ysgogi pobl i gymryd rhan yn ein mentrau plannu coed. Gyda chymorth Maint Cymru, mae cymuned SportPursuit wedi cyfrannu’n bositif at yr amgylchedd, yn ogystal â’r cymunedau lleol sydd wedi cael eu cefnogi gan y prosiectau hyn.

Meddai Kevin Rahman-Daultrey yn Maint Cymru:

Hoffem ddiolch yn fawr i SportPursuit a’u holl gwsmeriaid a staff sy’n helpu i adfer gorchudd coed yn Uganda a Kenya drwy roddi coed i’r cymunedau ym Mbale a Bore drwy wefan SportPursuit. Ar adeg pan fo newid yn yr hinsawdd yn teimlo fel ei fod yn cyflymu’n fawr, mae SportPursuit yn helpu i ddod â choed yn ôl i’r ardaloedd datgoedwigo hyn. Mae 100,000 o goed yn garreg filltir syfrdanol iawn. Bydd y coed hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cymunedau lleol sy’n dibynnu arnynt am fwyd, cysgod a bywoliaeth, yn ogystal â helpu i gloi carbon, sydd yn fuddiol i bob un ohonom.

Mae coed a gyflenwyd gan SportPursuit yn cael eu plannu mewn dau brosiect Maint Cymru:

Ynghylch SportPursuit

Mae SportPursuit yn sbarduno anturiaethau chwaraeon drwy ddarparu cit fforddiadwy o ansawdd gwych. Fel manwerthwr ar-lein sy’n arbenigo mewn brandiau chwaraeon ac awyr agored, maent yn gweithio’n agos gyda channoedd o frandiau, i sicrhau bargeinion â therfyn amser i’n haelodau. Drwy gofrestru am ddim, mae aelodau SportPursuit yn cael mynediad i’n gwerthiannau unigryw, gyda gwarant pris gorau ar gyfer pob bargen.
Os ydych chi’n gwneud ymdrech, mae SportPursuit yn gwybod y byddwch yn cael eich bywiogi.  Maent yn gwybod hefyd, ein bod ni’n dibynnu ar y byd naturiol am gymaint o’n hoff weithgareddau. Dyna pam ein bod ni’n teimlo’n angerddol am roi’n ôl i’r amgylchedd – plannu coed i ddiogelu ein planed, gwneud gwahaniaeth, a diogelu dyfodol llawn antur.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook