Newyddion: Prosiect rhyw a chyfiawnder hinsawdd yn Uganda

Posted on
Mae’n bleser gan Maint Cymru gyhoeddi prosiect newydd sy’n hyrwyddo cyfranogiad menywod mewn cyfiawnder hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol yn Uganda.

Bydd y prosiect yn cael ei redeg gan bartneriaid Mount Elgon Tree Growing Enterprise (METGE), International Tree Foundation (ITF) a Masaka District Landcare Chapter Leadership (MADLACC).

Manylion prosiect

Yn Uganda, mae dosbarthu pŵer, adnoddau a chyfrifoldebau yn annheg o blaid dynion wedi arwain at fenywod a merched yn cael eu heithrio’n rhannol/yn llawn o feysydd economaidd gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol mewn cymdeithas.

Trwy integreiddio ffocws arbennig ar rywedd i mewn i weithgareddau a pholisi newid hinsawdd sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth, bydd y prosiect hwn yn galluogi menywod gwledig i ddod yn gyfryngau newid pwysig. Bydd y prosiect yn cynnal asesiad rhywedd hefyd i ddeall yn well yr heriau a’r cyfleoedd presennol mewn perthynas â gallu menywod i gymryd rhan.

Yn seiliedig ar ganlyniadau’r asesiad hwn, bydd y prosiect yn cynnig cymorth i fenywod gyda hyfforddiant wedi’i deilwra, rhwydweithio a mynediad at adnoddau fel cronfeydd hadau, gwrteithiau organig, offer, cychod gwenyn i sefydlu mentrau sy’n ystyriol o natur.  Bydd y prosiect yn dogfennu ac yn rhannu arferion gorau a’r gwersi a ddysgwyd ac astudiaethau achos ysbrydoledig ymhlith partneriaid yng Nghymru ac Affrica a’r cyhoedd yng Nghymru.

Llun o grŵp merched Mpugwe o ranbarth Masaka

Mae’r prif weithgareddau’n cynnwys:

  • Asesiad rhywedd
  • Mapio ymrwymiadau polisi a chyfreithiol ynghylch hawliau menywod a merched a mynediad at adnoddau naturiol, gan gynnwys tir
  • Hyfforddi 40 o hyrwyddwyr rhywedd (dynion a menywod)
  • Hyfforddi 222 o fenywod a merched o gefn gwlad ynghylch eu hawliau a’u sgiliau arweinyddiaeth
  • Cryfhau grwpiau meicro-gyllido lleol i gefnogi mentrau sy’n gydnaws â’r hinsawdd.
  • Hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer 222 o fenywod a merched i gryfhau gweithgareddau cynhyrchu incwm, gan gynnwys mentrau seiliedig ar natur, a phlannu coed ar ffermydd dan arweiniad menywod
  • Hyfforddiant cymunedol ac ymgysylltu â chipio data gan ddefnyddio technoleg mapio gwybodaeth ddaearyddol GIS syml.
  • Gweminar dysgu a chyfnewid gwybodaeth ar gyfer partneriaid
  • Ysbrydoli pobl yng Nghymru i weithredu ar yr hinsawdd trwy raglenni Maint Cymru.
Rydym yn ddiolchgar i Hub Cymru Affrica a rhaglen Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru am ariannu’r gwaith hwn.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook