MOCKCOP LLWYDDIANNUS

Posted on

Er bod y trafodaethau yn Bonn yn llifo’n llawn ar gyfer COP23 (23rdCynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Gynhadledd Hinsawdd yn Bonn, yr Almaen, wedi’i gynnal gan Fiji), roedd awyrgylch debyg yn Siambr Drafod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Nhŷ Hywel yng Nghaerdydd ar 10thTachwedd, lle cafodd disgyblion o bob cwr o Gymru gasglu, i MockCOP, gynrychioli eu cenhedloedd a enwebwyd a chytuno ar benderfyniad byd-eang ar Newid yn yr Hinsawdd – yn debyg i’r COP ‘go iawn’!

Dyma fideo o’r dydd:

Roeddem wrth ein bodd â safon y ddadl a’r brwdfrydedd y bu disgyblion yn rhan o’r ddadl a daeth yn barod i drafod, dadlau a dadlau safbwyntiau eu gwlad ar y mater pwysicaf hwn sy’n wynebu ein cenedlaethau’r dyfodol.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Tanya Steele, Prif Swyddog Gweithredol WWF-UK, a gymerodd ran Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, sy’n rheoli’r ddadl a’r trafodaethau, gan atgoffa’r holl genhedloedd o’r hyn sydd yn y fantol os na fyddant yn cael eu penderfyniadau yn iawn.

-Rita Singh, Cyfarwyddwr

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook