Maint Cymru Yn Lansio Amrywiaeth o eGardiau Unigryw

Posted on

Mae Maint Cymru wedi lansio cyfres o eGardiau i helpu pobl i aros yn gysylltiedig hyd yn oed pan fyddant ar wahân. Dyluniwyd yr e-gardiau gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer Maint Cymru, a bydd pob cerdyn yn helpu i gynnal oddeutu 1 hectar o goedwig drofannol.

Mae’r amrywiaeth yn cynnwys eGardiau ar gyfer unrhyw achlysur, felly nid oes angen esgus arnoch i ddangos i rywun rydych chi’n meddwl amdanyn nhw. Yn ogystal, mae dyluniadau penodol yn y Gymraeg a Saesneg ar gyfer anfon dymuniadau Penblwydd, Llongyfarchiadau neu neges o Gariad. Mae yna hefyd e-gardiau ar gyfer Sul y Mamau a Sul y Tadau, yn ogystal â chardiau Nadolig newydd a fydd ar gael yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae’r dyluniadau hardd ar gael drwy sizeofwales.org.uk, a bydd pob rhodd eGerdyn gwerth £1 yn helpu Maint Cymru i gefnogi cymunedau i sicrhau, cynnal ac adfer coedwigoedd trofannol fel rhan o’n hymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd.

Felly, beth bynnag fo’r achlysur, gallwch estyn allan a rhoi gwybod i rywun eich bod chi’n meddwl amdanyn nhw, gydag eGerdyn Maint Cymru.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook