Maint Cymru yn cyhoeddi prosiect coedwig newydd!

Posted on

Mae’n gyfnod cyffrous yn Maint Cymru.  Rydym wedi cyhoeddi ein Cyfarwyddwr newydd a nawr, rydym yn gyffrous iawn o gyhoeddi prosiect newydd!

Y prosiect newydd hwn fydd camau cyntaf Maint Cymru i mewn i goedwigoedd trofannol Asia. Mae hyn yn golygu bod gan Maint Cymru bresenoldeb erbyn hyn ym mhob un o’r tri chyfandir lle gellir dod o hyd i goedwigoedd trofannol.

Mae’r prosiect hwn, sydd wedi’i leoli yn Borneo, yn cael ei gyflwyno gan International Animal Rescue, ac yn ailgoedwigo cynefin gwerthfawr yr orangutan. Mae’r prosiect yn gweithio gyda chymunedau lleol i addysgu a chodi ymwybyddiaeth ynghylch pwysigrwydd cadwraeth coedwigoedd. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda ffermwyr lleol i ddarparu technegau ffermio sy’n wahanol i’r dechneg torri a llosgi, er enghraifft, sy’n niweidiol i’r amgylchedd.

Byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn yn ystod yr wythnosau nesaf, felly cadwch olwg am ragor o newyddion! Ond ar hyn o bryd, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gefnogi International Animal Rescue ar brosiect mor bwysig.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook