Maint Cymru yn cyflwyno cystadleuaeth ffilm fer ryngwladol, Films for the Forest, i bobl yng Nghymru

Posted on

Mae Maint Cymru yn gyffrous iawn i gyhoeddi cydweithrediad newydd gyda sefydliad amgylcheddol, Rainforest Partnership fel rhan o’u digwyddiad blynyddol, Films for the Forest.

Nod Films for the Forest ydy codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a’r bygythiadau parhaus sydd yn cael eu hwynebu gan goedwigoedd a’u cymunedau, drwy gyfrwng pwerus ffilm. Thema digwyddiad y flwyddyn nesaf ydy Inspire Hope. Bydd y ffilmiau fydd yn cyrraedd y rhestr fer yn dod â’r gynulleidfa’n nes at y tirweddau anhygoel a hanfodol hyn, ac yn rhannu straeon o lygaid y ffynnon gan bobl frodorol y byd, sy’n byw yn y goedwig.

Erbyn hyn, mae Films for the Forest wedi bod yn rhedeg ers 12 mlynedd ac fel arfer, mae’n rhan o ŵyl SXSW yn Austin, Texas. Fodd bynnag, yn y flwyddyn anghyffredin dros ben hon, bu’n rhaid i’r digwyddiad gael ei chynnal ar-lein ar y funud olaf, a chael ei ffrydio ar Ddiwrnod y Ddaear 2020. Cyrhaeddodd y digwyddiad ar-lein filoedd o bobl ar draws y byd, gan gynnwys rhywfaint o dîm Maint Cymru.

Meddai Anna Harris o Maint Cymru:

“Roeddwn yn hapus dros ben o fod wedi dysgu am Films for the Forest a Rainforest Partnership. Mae llawer o bethau sy’n debyg rhwng Rainforest Partnership a Maint Cymru; mae’r ddau yn elusennau sy’n ceisio amddiffyn coedwigoedd trofannol, ac mae’r ddau yn credu’n gryf ym mhŵer y celfyddydau, yn yr achos hwn, ffilm i ysgogi ac ysbrydoli pobl i gymryd camau i gefnogi coedwigoedd a phobl sy’n byw mewn coedwigoedd ar draws y byd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld beth y gall y cydweithio hwn ei gyflawni.”

Meddai Samantha DeGavre, Cydlynydd Films for the Forest:

“Ar ran Films for the Forest, dwi’n gyffrous dros ben o gael y cyfle i weithio mewn partneriaeth gyda Maint Cymru yn y dyfodol. Holl bwrpas Films for the Forest ydy rhannu straeon cymunedau coedwigoedd glaw, arweinwyr amgylcheddol, ac unigolion cynaliadwy brwdfrydig. Drwy ehangu ein cynulleidfa gyda phartneriaeth Maint Cymru, gallwn gyflwyno ein ffilmiau i gynulleidfaoedd newydd. Nod arall sydd gennym yw defnyddio ein ffilmiau i addysgu myfyrwyr ysgolion cynradd ynghylch y pwysigrwydd o gadw ein hamgylchedd yn lân. Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Maint Cymru, rydym yn gobeithio ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o weithredwyr amgylcheddol drwy’r digwyddiadau addysgol hyn.”

Mae Maint Cymru yn gyffrous iawn o fedru cyflwyno’r gystadleuaeth ffilm hon i bobl yng Nghymru, ac i gynulleidfa ehangach ar draws yr Iwerydd. Cadwch olwg am ragor o wybodaeth.

Gwneuthurwyr ffilmiau! Mae cyflwyniadau’n cael eu croesawu nawr, ac yn cynnwys categori ar gyfer pobl ifanc. Darllenwch fwy yma a chyflwynwch eich ffilm. Cysylltwch â Maint Cymru i gael cod i hepgor ffioedd.


Tweet Rhannwch ar Facebook