MAE MAINT CYMRU YN ENNILL CEFNOGAETH GAN YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL ERNEST KLEINWORT

Posted on

nglish the following.

Mae Maint Cymru wedi llwyddo i gael cefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ernest Kleinwort am ei brosiect cadwraeth coedwig yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, DRC.

Mae’r Ymddiriedolaeth, sy’n cefnogi prosiectau ymhlith eraill, gyda ffocws ar “gadwraeth bywyd gwyllt a’r amgylchedd naturiol”, wedi cytuno i greu cronfa gyfatebol gyda ni i gefnogi ein prosiect CHA a reolir gan ein partner prosiect, Flora & Fauna International.

Mae’r prosiect hwn yn cefnogi gweithredu dau gronfa wrth gefn cymunedol ac mae’n gartref i gorila’r Grauer a’r pewog Congolese, y mae’r ddau ohonyn nhw mewn perygl oherwydd hela a cholli cynefin. Mae ein cefnogaeth yn golygu y gall Flora & Fauna International (FFI) weithio gyda’r cymunedau lleol i fynd i’r afael â mwyngloddio a’r fasnach cig-llwch anghyfreithlon, torri coedwigo a phogio, a darparu bywoliaethau mwy cynaliadwy. Mae manylion llawn ein prosiect yn y DRC ar gael yma .

 

MAINT CYMRU’N ENNILL CEFNOGAETH YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL ERNEST KLEINWORT

Mae Maint Cymru has won the support of Ernest Kleinwort Elusennol Trust to its forest conservation project in the Democratic Republic of Congo, DRC.

Mae’r Ymddiriedolaeth, sydd ymhlith eraill, yn cefnogi eu ffocws ar ‘wildlife conservation and natural environment’, have agreed to create a match fund with us to assist our DRC project managed by our prosiect partner Flora & Fauna International.

Mae’r prosiect hwn yn cynorthwyo gweithrediad dwy warchodfa o dan arweiniad y gymuned ac mae’n gartref i’r gorila Grauer a’r paun Congolaidd, ill dau yn perygl oddi wrth helwyr, a cholli cynefin. Mae ein cymorth yn golygu that Flora a Fauna International (FFI) is able to work with local communities to tackle the mining and trade of illegal wildlife meats, preventing deforestation and gaming, and providing more sustainable methods of earning a living. Gellir cael manylion llawn am ein prosiect yn DRC here.


Tweet Rhannwch ar Facebook