MAE HANNAH MAY WILLIAMS YN YSGRIFENNU AM EI PHROFIAD FEL MAINT DIWRNOD DIWRNOD GWYRDD CYMRU

Posted on

Fel llawer o fyfyrwyr eraill ar draws y wlad, cymerais y cyfle gwych o gymryd blwyddyn rhyngddoledig allan o’m hastudiaethau fel myfyriwr Peryglon Amgylcheddol a Rheoli Trychineb ym Mhrifysgol Kingston, Llundain. Yn ystod y flwyddyn hon, astudiais i mewn yn Melbourne, Awstralia a cheisiodd leoliad gwaith yn y maes amgylcheddol, a dyna sut y daeth i draws Maint Cymru a’u gwaith gwych.

Pan ddychwelais o Melbourne i Gaerdydd oer iawn ym mis Rhagfyr 2016, roeddwn ychydig yn colli (ac yn ddifrifol iawn). Mynychais gyfarfod DFID lle cwrddais â chyfarwyddwr Cynorthwyol Maint, Aimee Parker. Siaradodd mor angerddol am y gwaith y mae Maint Cymru yn ei wneud, roeddwn i’n gwybod fy mod yn HAD i’w dal i ddysgu mwy. Yn ffodus, ar ôl sgwrsio cyflym, fe wnaeth Aimee gyfnewid manylion cyswllt. Cyflym ymlaen 9 mis yn ddiweddarach ac rwyf newydd gwblhau fy nhyfrydiaeth rhyngddynt gyda nhw!

Nid yw’r cyfleoedd enfawr wedi dod i ben ers fy mywyd cyntaf. Dechreuais fel gwirfoddolwr un diwrnod yr wythnos, gan ennill sgiliau hanfodol wrth weinyddu swyddfeydd. Cynigwyd y cyfle wedyn i mi reoli ymgyrch Go Green Day, Maint Codi arian a chodi ymwybyddiaeth fwyaf Maint Cymru!

Yn fy naw mis yn Maint, roeddwn yn ychydig o jack o bob masnach. Gyda throsiant staff cyflawn gan y Cyfarwyddwr i Ddylunydd Gwe, roedd yn rhaid i mi addasu i lenwi’r bylchau yn ystod cyfnodau trosiannol ac er ei fod yn anodd ar brydiau, rwyf mor ddiolchgar cefais y cyfle i ddysgu ar y gwaith (y ffordd orau i ddysgu! ) am amrywiaeth o wahanol rolau. Roedd y rhain yn cynnwys:

cyfathrebu
– Rheoli cyfrifon y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Maint Cymru
– Anfon negeseuon e-bost gwybodaeth i’n tanysgrifwyr am ddigwyddiadau Go Green Day ac ymateb i bob ymholiad Diwrnod Gwyrdd sy’n dod i mewn
– Creu datganiadau i’r wasg
– Cyfathrebu a chynorthwyo unigolion i godi arian ar ran Maint Cymru yn trefnu deunyddiau’r wasg a hyrwyddol yn ogystal â chymorth cyffredinol
– Dylunio graffeg

Rheoli’r ymgyrch

Hannah Mai yn llongyfarch am ei holl waith caled yn y digwyddiad dathlu Go Green Day

– Cynorthwyo gyda ail-frandio a negeseuon Go Green Day
– Rheoli ymgyrchoedd cyffredinol yn cynnwys gwelliannau i’r wefan, diweddaru bwrdd yr ymddiriedolwyr ynghylch cynnydd yr ymgyrch, dod o hyd i nawdd, creu cynllun com a chynllun hyrwyddo.

Datblygu Gwefan
– Blogio
– Datblygu gwefan gan gynnwys dysgu ynglŷn â chynlluniau esthetig, adeiladu cynnwys, mapio, codio, creu rhestrau cofrestru a llawer mwy!

Gwybodaeth Sector
– Dysgu trwy brofiad a weithiwyd am y trydydd sector yng Nghymru yn ogystal â manylion gweithio ar gyfer cyrff anllywodraethol amgylcheddol
– Rhwydweithio
– Cynorthwyo gyda digwyddiadau arbennig
– Cipolwg ar y broses o wneud cais am geisiadau am gyllid

Ni alla i fod yn hapusach gyda’m hamser yn Maint Cymru. Fel y dywedais, rydw i wedi ennill cymaint ers y diwrnod hwnnw ychydig bach yn y cyfarfod DFID ac rwy’n anelu at gymryd pob profiad ar fy antur nesaf! Rwyf mor ddiolchgar i mi gael cefnogaeth o ddechrau i orffen gan bob un aelod o staff a byddaf yn cario eu geiriau o ddoethineb ac anogaeth gyda mi bob amser. Rita, Aimee, Janie a Claire am eich mentora anhygoel, Anna a Lowri am gadw fi ar fy nglodyn gyda thasgau newydd yr oeddent yn gwybod y byddwn i’n eu mwynhau, tra’n fy nghefnogi bob amser wrth i mi fynd yn sownd ac wrth gwrs fy nghyd-wirfoddolwyr Josh, Martin ac Owen, Mae wedi bod mor bleser. Hoffwn ddiolch hefyd i fwrdd Maint Cymru am fy mod i ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at groesi llwybrau yn y dyfodol.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook