Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid yn cyfarfod gyda Llysgennad yr Unol Dalieithiau

Posted on
I nodi Dydd Gŵyl Dewi 2021, gwahoddwyd Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru i gyfarfod â Yael
Lempert, Chargé d’Affaires i’r Deyrnas Unedig ac uwch swyddogion eraill o Lysgenhadaeth yr Unol Daleithiau.

Canolbwyntiwyd yn bennaf ar drafod partneriaeth yr Unol Dalieithiau a’r Deyrnas Unedig yn y frwydr fyd-eang frys yn erbyn newid yn yr hinsawdd, a chafodd y llysgenhadon drafodaeth eang gyda swyddogion am eu gwaith a’r camau maen nhw’n credu sydd angen cael eu cymryd yn uwchgynhadledd hinsawdd fyd-eang COP26 ym mis Tachwedd 2021.

Mae Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru yn grŵp o 12 o bobl ifanc o bob rhan o’r wlad, sy’n teimlo’n angerddol am gyfiawnder hinsawdd. Maen nhw’n cael eu cefnogi gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), ac yn cael eu hariannu gan Scottish Power Foundation, gyda’r nodau a’r camau gweithredu yn cael eu harwain gan y Llysgenhadon eu hunain.

Meddai Poppy, actifydd hinsawdd o Gasnewydd a Chadeirydd Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru:

“Fel grŵp o bobl ifanc, rydym yn falch iawn o fod wedi cael y cyfle i siarad â Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau, yn enwedig cyn COP26 ym mis Tachwedd, lle bydd America’n chwarae rhan enfawr yn ei chanlyniadau.

Mae ymhelaethu ar lais ieuenctid ar weithredu ar yr hinsawdd yn bwysig, oherwydd bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bob agwedd ar ein bywydau. Fe wnaethom fwynhau cyfarfod â’r Llysgenhadaeth, ac roedd yn braf cwrdd â thîm o wneuthurwyr penderfyniadau sy’n barod i fynd i’r afael â’r argyfwng hwn yn uniongyrchol.”

Meddai’r Chargé d’Affaires, Yael Lempert:

“Mae’r Unol Daleithiau yn gwneud ein hargyfwng hinsawdd yn rhan ganolog o’n polisi tramor, diplomyddiaeth a diogelwch gwladol.  Mae’n bwysig dros ben ein bod ni’n gwrando ar y persbectif sydd gan bobl ifanc ar newid yn yr hinsawdd, oherwydd dyma’r genhedlaeth a fydd yn wynebu’r canlyniadau’r yfory yn sgil y dewisiadau a wnawn heddiw.

Mae pob un ohonom wedi clywed am ymgyrchwyr ifanc fel Greta Thunberg ond heddiw, fe wnaeth cwrdd â’r grŵp hwn o arweinwyr ifanc o Gymru sy’n siarad yr un mor angerddol am yr angen dybryd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd greu gymaint o argraff arnai. Maen nhw’n dangos ysbryd fel draig, dwi’n meddwl sydd ei angen ar bob un ohonom i fynd i’r afael â’r frwydr hinsawdd hon!”

Meddai Kevin Rahman-Daultrey, Rheolwr Polisi ac Addysg, Maint Cymru:

“Fel cenedl fechan, mae Cymru wedi arwain y ffordd ar newid yn yr hinsawdd, fel y wlad gyntaf i ddatgan argyfwng hinsawdd ac erbyn hyn, mae ein pobl ifanc yn arwain ar godi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd angen ei wneud i ddiogelu eu dyfodol hefyd.

I Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru, mae’n gyfle gwych iddyn nhw rannu’r hyn maen nhw’n gobeithio ei weld gan arweinwyr y byd yn COP26 gyda’r Chargé d’Affaires.”

Gallwch ddarllen datganiad llawn i’r wasg gan Lysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn y Deyrnas Unedig yma.

Dilynwch y Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid ar cyfryngau cymdeithasol

Twitter: @YCAWales
Instagram: @YCAWales

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook