Llwyddiant Deg Coeden ar gyfer y Nadolig!

Posted on

13,320…

Dyna nifer y coed ffrwythau fydd yn cael eu plannu yn rhanbarth Mbale pan ddaw tymor y glawogydd! Diolch yn fawr i bawb a roddodd arian tuag at ein hymgyrch Deg Coeden ar gyfer y Nadolig.

Roedd y tîm yn rhanbarth Mbale yn hapus dros ben gyda’r canlyniad, ac maen nhw’n edrych ymlaen at ddosbarthu’r eginblanhigion pan fyddant yn barod.

O fewn pum mlynedd, bydd coeden mango yn cynhyrchu cymaint â 600 o ffrwythau bob tymor, gyda dau dymor tyfu’r flwyddyn. I feddwl y bydd 13,320 o goed ychwanegol yn cael eu plannu yn y rhanbarth, mae hynny’n nifer fawr o ffrwythau!

Mae ffrwythau’r coed hyn yn cyflwyno manteision enfawr i’r gymuned, ac yn darparu maeth hanfodol.  Gellir gwerthu unrhyw ffrwythau dros ben hefyd, sy’n golygu ffynhonnell ychwanegol o incwm i deuluoedd. Ac wrth gwrs, mae’r coed eu hunain yn cyflwyno manteision mawr yn lleol ac yn fyd-eang. Darllenwch fwy am y manteision hyn yma.

Hoffem estyn diolch hefyd i SportPursuit ac Eartha Store am eu cefnogaeth hael gyda’r ymgyrch.

Os hoffech wybod mwy am Raglen Goed Mbale, cliciwch yma.

Os oeddech chi’n un o’r bobl hynny a roddodd arian neu a dderbyniodd un o’n tystysgrifau plannu coed, hoffem glywed gennych chi. Pam wnaethoch chi brynu’r coed ffrwythau, neu beth oeddech chi’n feddwl pan wnaethoch chi dderbyn eich tystysgrif plannu coed? Anfonwch e-bost at [email protected].

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook