Sut i Blannu Hanner Miliwn o Goed yn Kenya gyda Maint Cymru

Posted on

Darllenwch am y staff a sut maen nhw’n parhau i weithio ar Brosiect Coedwig Cymunedol Bore yn ystod y pandemig Coronafeirws neu gwyliwch ein fideo ‘Sut i Blannu Hanner Miliwn o Goed yn Kenya gyda Maint Cymru’ oddi tannodd.

Mae Judith Karembu yn gyrru ein cerbyd prosiect newydd, sy’n cael ei ariannu gan Maint Cymru a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r gwaith o ehangu ein prif feithrinfa coed gymunedol yn Boré. Bydd hyn yn cynyddu gallu’r feithrinfa i allu plannu hanner miliwn o eginblanhigion yno. Mae’r gefnogaeth sylweddol hon yn ein galluogi i helpu’r gymuned ar adeg anodd iawn, pan nad oes llawer o ffynonellau incwm eraill, pan mae bwyd yn brin, a phan mae llawer o bobl yn troi at losgi siarcol sy’n dinistrio coedwigoedd fel yr unig ffordd o ennill incwm.

 

 

Yma, mae rhai o’n 60 o weithwyr benywaidd rhan-amser yn gweithio’n galed yn llenwi potiau gyda phridd yn y feithrinfa newydd-gallant lenwi 400 mewn diwrnod a gallant ddod â’u plant i helpu os oes angen – sy’n eithaf defnyddiol ar hyn o bryd gan fod yr holl ysgolion ar gau. Mae’r holl waith yn cael ei wneud mewn grwpiau cadw pellter cymdeithasol, ac mae Cyfarpar Diogelu Personol yn cael ei ddarparu i sicrhau diogelwch ac i leihau’r siawns o drosglwyddo feirws.

 

Ar ôl iddynt gael eu llenwi, mae’r potiau’n cael eu trefnu’n ofalus i grwpiau rheolaidd o 1000, er mwyn i ni allu cadw cyfrif cywir ar y rhifau. Mae’n hawdd colli cyfrif pan mai 500,000 ydy’r targed!

 

 

 

 

Yna, pan fydd yr eginblanhigion yn barod i’w dosbarthu, byddant yn cael eu cludo i’n rhwydwaith o 1400 o ffermwyr i’w plannu yn defnyddio’r cerbyd newydd.

Llun cyn cloi cymdeithas

 

Dros amser, rydym wedi dysgu nad yw plannu’r coed yn unig yn ddigon; rydym wedi gweld bod canllawiau a hyfforddiant o fudd mawr i’r ffermwyr.

Rydym wedi hyfforddi ar wahanol agweddau o dyfu coed, gan gynnwys sut i ddyfrhau a rheoli eu planhigfeydd er mwyn sicrhau bod yr eginblanhigion yn gwneud yn dda ac yn cynhyrchu cnydau da o bren a bwyd.

Yma, mae grŵp o ffermwyr yn dysgu sut i blannu mangos i sicrhau bod yr amodau sych yn goroesi cymaint â phosibl.

 

Llun cyn cyfyngiadau cloi

Mae angen inni fonitro’r gwaith rydym yn ei wneud ac yn awr, diolch i’r cyllid newydd sylweddol, mae gennym dîm o dri o ‘ amddiffynwyr coedwig ‘ llawn amser gyda beiciau – Charles, Eva ac Edward, sy’n gyfrifol am gasglu GPS pob safle plannu. Mae llawer o’r safleoedd yn bell ac yn anhygyrch i gerbydau mwy o faint, a dyna pryd mae’r beiciau modur yn ddefnyddiol.

 

Mae coed yn tyfu’n anhygoel o gyflym i lawr ger y cyhydedd ac yn eithaf buan (ar ôl cwpl o flynyddoedd yn gyffredinol), gellir eu gweld nhw ar fapiau Google ac o hynny ymlaen, gellir eu monitro o bell fel y rhain.

Diolch yn fawr am y gefnogaeth o Gymru yn ystod yr amseroedd anodd hyn, ar ran y cymunedau yma yng Nghymru a thramor.  Yn ystod argyfwng, mae undod byd-eang a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd gyda’n gilydd yn fwy pwysig nag erioed.

Gwyliwch Sut i Blannu Hanner Miliwn o Goed yn Kenya gyda Maint Cymru

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook