Her Maint Cymru – creu fideo a llyfr

Posted on
Mae Maint Cymru yn gyffrous i lansio dwy gystadleuaeth ar gyfer plant oedran cynradd ar draws Cymru i helpu i godi ymwybyddiaeth o goedwigoedd glaw a datgoedwigo.

Ar gyfer y Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2), rydym yn chwilio am awduron talentog i greu llyfr ar ddatgoedwigo. Gallai hon fod yn stori, yn llyfr ffeithiol neu’n llyfr lluniau, a gallai fod yn gais gan ddosbarth cyfan, gan grŵp neu gan berson unigol.

Ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 (Blynyddoedd 3, 4, 5, 6), rydym yn chwilio am ddarpar wneuthurwyr ffilmiau i greu fideo byr ar ddatgoedwigo a newid yn yr hinsawdd. Mae croeso i chi ddefnyddio eich dychymyg a chreu pa bynnag ffilm sy’n gweithio orau, sy’n cynnwys rhaglen ddogfen, drama, neu animeiddiad stop-symudiad.

Bydd pob cais yn cael eu rhoi ar ein gwefan, a bydd llyfr neu ffilm yr ysgolion buddugol yn cael eu creu yn broffesiynol.

Bydd ein gweithdai a’n hadnoddau am ddim yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, a’r dyddiad cau yw 25 Mehefin 2021. Dylech anfon eich ceisiadau neu unrhyw gwestiynau i [email protected]

Pob lwc, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i weld eich ceisiadau!

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook