Ysgolion: Archebwch eich gweithdai Coedwigoedd Glaw a newid yn yr hinsawdd am ddim!

Posted on
Mae Maint Cymru bellach yn cymryd archebion ar gyfer gweithdai a gwasanaethau ysgolion yn ystod tymor yr haf 2022. Mae’r rhain ar gael i bob ysgol yng Nghymru yn rhad ac am ddim.
Pam archebu gweithdy neu wasanaeth?
  • Byddwn yn gwella’r addysgu ar newid yn yr hinsawdd gyda gweithdy cyffrous a diddorol.
  • Byddwn yn galluogi eich disgyblion i ddod yn “ddinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd” drwy weithgareddau hwyliog ac ymarferol.
  • Byddwch yn derbyn adnoddau am ddim wedi’u cynllunio yn unol â’r cwricwlwm newydd.
Ein gweithdai

Dewiswch o un o’r gweithdai canlynol – rydym yn hapus i’w haddasu i weddu i’ch anghenion:

  • Darganfod coedwigoedd glaw gydag Elon yr Eliffant (Meithrin/Derbynfa).
  • Dathlu coedwigoedd glaw gyda Tom Tom yr Orangwtan (Blwyddyn 1/2).
  • Gwarcheidwaid y Goedwig: Newid hinsawdd a sut i ddiogelu coedwigoedd glaw gwerthfawr (CA2).
Ein gwasanaethau

Rydym bellach yn cynnig gwasanaethau ysgol gyfan eto, sy’n dysgu plant am bwysigrwydd coedwigoedd glaw trofannol, mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Sut i gofrestru

Anfonwch e-bost at [email protected] i drefnu eich gweithdy. Sylwch, mae’r lleoedd ar gyfer gweithdai yn brin, ac wedi’u dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

I weld rhywfaint o’n gwaith blaenorol, gwyliwch y ffilm hon a gynhyrchwyd gennym gydag Ysgol Gynradd Radyr, lle gwnaethant droi eu dysgu yn adnodd diddorol i ysbrydoli eraill:

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook