Gweithdai Coedwig Law a Newid yn yr Hinsawdd Ysgolion, AM DDIM!

Posted on

Pwy ydym ni?

Mae Maint Cymru yn darparu cyllid ac arbenigedd i gymunedau lleol a brodorol mewn rhanbarthau trofannol, i’w cefnogi i ddiogelu a chynnal eu coedwigoedd gwerthfawr. Rydym yn codi ymwybyddiaeth yng Nghymru hefyd o bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a choed wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Beth fyddwn ni’n ei wneud i chi?

 • Byddwn yn gwella eich pwnc gyda gweithdy cyffrous a diddorol
 • Byddwn yn galluogi eich disgyblion i ddod yn “ddinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd” drwy weithgareddau hwyliog ac ymarferol
 • Byddwch yn derbyn adnoddau AM DDIM, wedi’u cynllunio yn unol â’r cwricwlwm newydd

Ein Gweithdai:

Dewiswch o un o’r gweithdai canlynol (2 X 1 awr), neu rydym yn hapus i’w haddasu i ateb eich anghenion:

 • Gweithdy Eliffant y Goedwig (Cyfnod Sylfaen)
 • Gweithdy Coedwigoedd a Datgoedwigo (Blwyddyn 2 -Blwyddyn 6)
 • Gweithdy Newid hinsawdd (Blwyddyn 2- Blwyddyn 6)
 • Gweithdy Ysgol Goedwig Maint Cymru (Pawb)
 • Her Gardd sy’n Arnofio(Gweithgaredd ymarferol newid yn yr hinsawdd ar gyfer Bl 5/6)

Beth sy’n digwydd nesaf:

 • Cam 1: Cofrestrwch ar gyfer eich gweithdy am ddim drwy e-bostio [email protected]
 • Cam 2: Bydd parsel cyffrous yn cyrraedd eich ysgol, a fydd yn cynnwys fideo rhagarweiniol a phecyn gweithgareddau, gydag amrywiaeth o adnoddau diddorol
 • Cam 3: Bydd ein swyddogion allgymorth profiadol yn darparu gweithdy ysbrydoledig a rhyngweithiol mewn person neu ar-lein
 • Cam 4: Byddwch yn derbyn adnoddau wedi’u cynllunio ar gyfer disgyblion, i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a DCF, tra’n ehangu eu dealltwriaeth o faterion amgylcheddol byd-eang
 • Cam 5: Ar ddiwedd eich pwnc, byddwn yn ymweld eto, naill ai’n bersonol neu’n rhithwir, i weld beth rydych chi wedi’i ddysgu ac i ddathlu eich cyflawniadau.

Tweet Rhannwch ar Facebook